Poradna

Jak kontrolovat obec při poskytování dotací?

Obec poskytuje dotace sportovnímu klubu, v jehož čele stojí starosta obce. Na fungování sportovního klubu se také významně podílejí členové rodiny starosty. Jak zjistit, zda sportovní klub nakládá s poskytnutými prostředky hospodárně, nebo zda obec postupovala při poskytování správně?

Tento dotaz byl vyřešen dne 24. 11. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zažádejte podle zákona o svobodném přístupu k informacím o dotační smlouvu a jiné související dokumenty. Navštivte zasedání zastupitelstva a vzneste dotaz, případně nahlédněte do zápisů z jednání, na kterém se o dotaci rozhodovalo.

Využijte své právo na informace

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím můžete požádat obec o poskytnutí dokumentů, které s udělením dotace souvisejí. Z podmínek dotace můžete zjistit, zda je osoba, které byla dotace udělena, dodržuje.
Ze zákona je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o „poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí“. (1) Nahlédnutím do zápisů z jednání si můžete ověřit, zda se tak stalo.
Taktéž můžete využít svého práva občana obce a vystoupit na zasedání zastupitelstva s dotazem na hospodaření subjektu, kterému byla dotace poskytnuta a na dodržování dotačních podmínek. (2)

Něco nebylo, jak má být?

Zjistili jste nějaké nesrovnalosti? Objevili jste nezákonný postup obce? Můžete podat podnět Ministerstvu vnitra, které provádí kontrolu nad výkonem samostatné působnosti obcí. Ministerstvo prověří, zda byl postup orgánů obce v souladu s právními předpisy. Pokud shledá, že nebyl, vyzve obec ke zjednání nápravy. Jestliže obec do 60 dnů od doručení výzvy nápravu nezjedná, může ministerstvo pozastavit výkon usnesení nebo rozhodnutí orgánu obce. (3) Jedná-li se o závažné nedostatky, zvažte podání trestního oznámení.

Poznámky

(1) § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(2) § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích
(3) § 124 odst. 1 zákona o obcích

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta