Poradna

Politické nástroje občana: Jak efektivně upozornit na problém nebo prosadit jeho řešení?

Vytvořeno dne 8. 10. 2021 — Aktualizováno dne 2. 6. 2022.

Obsah

Náš generátor vám pomůže připravit závaznou žádost o zařazení bodu na jednání zastupitelstva.

Otevřít generátor

Snaží se vaše obec prosadit něco, co si část nebo dokonce většina jejích občanů nepřeje? Dopouští se politici nepravostí, které odpovědné orgány neřeší nebo je soustavně zametají pod koberec? Plánuje se pod záštitou kraje kontroverzní projekt, který už získal všechna potřebná povolení a zákony nenabízí další prostředky, jak se mu přímo bránit? Nebo naopak chcete prosadit či iniciovat svůj vlastní nápad, jako je vybudování komunitního centra v nevyužívaných obecních prostorech? Vhodným řešením nejen v těchto situacích může být vyvinout na obecní, krajské či státní představitele politický nátlak.

Prostřednictvím politického nátlaku můžete veřejnou správu přesvědčit, aby změnila názor nebo aby začala konat tam, kde dosud zůstávala nečinná. Může se vám povést na obecní, krajské či celostátní úrovni rozvířit společenskou diskuzi, která nakonec povede ke změně postojů politických představitelů nebo k prosazení vašeho vlastního řešení.

V tomto manuálu se dozvíte, jaké politické nástroje k tomu máte k dispozici a jakým způsobem je můžete využít.

Oslovte politiky

Může se stát, že o stanovisku zastupitelů, poslanců či členů vlády v dané věci nebudete vůbec pochybovat. Tak tomu bude obzvláště tehdy, pokud jste s nimi již bezúspěšně jednali nebo pokud se v dané záležitosti vyjadřovali do médií. Jestliže tomu tak ve vašem případě není, doporučujeme politiky ze všeho nejdřív neformálně oslovit a zjistit, jaké postoje v dané situaci zastávají. Možná zjistíte, že jsou ochotni jednat s vámi o kompromisním řešení nebo dokonce vašim požadavkům zcela vyjít vstříc. Nezapomínejte také, že mezi opozičními zastupiteli či poslanci můžete pro vaši věc získat cenné spojence.

Politiky můžete oslovit osobně, dopisem, prostřednictvím e-mailu, na sociálních sítích či telefonicky. Pro žádný z těchto způsobů komunikace není potřeba dodržet žádné formální požadavky.

Pokud ve svých postojích nejste osamoceni, obraťte se na další občany se stejným názorem. Politik tak uvidí, že lidí, kteří daný názor sdílí, je víc. To zvyšuje pravděpodobnost, že se bude snažit vašim požadavkům vyhovět. Ostatním podporovatelům můžete nabídnout se pod zprávu politikovi i také podepsat. Můžete je také vyzvat, ať mu danou zprávu vlastními slovy sami za sebe napíší. Můžete také dopis pojmout jako veřejný a otevřený případným dalším podporovatelům.

Ukažte politikům, že je vás víc

Pokud váš názor sdílí více osob, neváhejte to dát politickým představitelům najevo sepsáním petice či uspořádáním shromáždění.

Sepište petici

Petice pro své adresáty není závazná, obec, kraj, vláda či Parlament tedy vašim požadavkům, které v petici vyjádříte, nemusí vyhovět. Musí vám však na petici do 30 dnů od jejího obdržení odpovědět. Petice může být velmi efektivním prostředkem, jak upozornit na problém a zároveň ukázat, kolik osob za vašimi názory a požadavky stojí.

Více informací k peticím najdete v našem manuálu Kompletní průvodce petičním právem.

Můžete také využít náš vzor Petice.

Uspořádejte shromáždění

Pokud se rozhodnete uspořádat shromáždění, političtí představitelé se budou moci na vlastní oči přesvědčit, kolik lidí se za váš názor přišlo veřejně postavit. Předem si připravte transparenty či hesla, která budete skandovat, a pokud to situace dovolí, uspořádejte shromáždění na místě, které je s danou věcí úzce spojené. Pokud je to možné a vzhledem k situaci vhodné, pozvěte politiky, aby se shromáždění také zúčastnili. Třeba budou ochotni zapojit se tam do diskuse, která nakonec přispěje ke kompromisnímu či vám zcela vyhovujícímu řešení.

O tom, jak uspořádat shromáždění, a pravidlech, která při tom budete muset dodržet, se více dozvíte v manuálu Jak uspořádat nebo se účastnit shromáždění.

Požádejte o projednání na zastupitelstvu

Zasedání zastupitelstva obce a kraje jsou ze zákona veřejná. Pokud se zde vaše záležitost projedná, můžete tak na problém upozornit nejen zastupitelstvo, ale i obyvatele obce či kraje. Pozvěte na zasedání zastupitelstva každého, o kom víte, že se o danou věc zajímá. Místo, datum a program zasedání se povinně zveřejňují na úřední desce obce alespoň 7 dní a na úřední desce kraje alespoň 10 dní před jeho konáním. Doporučujeme tedy úřední desku pravidelně sledovat, aby vám nic neuniklo a mohli jste se zasedání zúčastnit.

Pokud jste občany obce či občany kraje starší 18 let nebo v obci či v kraji vlastníte nemovitost, máte navíc právo se na zasedání zastupitelstva k projednávaným bodům vyjádřit, můžete se tedy do diskuse sami zapojit a ovlivnit její směřování. Výstupy a zápis ze zasedání následně budou veřejně přístupné na obecním či krajském úřadě. Můžete tedy zvážit jejich využití ve vašich dalších aktivitách v dané záležitosti.

Posbírejte pod svou žádost podpisy

Žádost o projednání věci na zasedání zastupitelstva můžete podat i sami, v takovém případě ale bude většinou na uvážení zastupitelstva, zda jí vyhoví a záležitost na svém zasedání projedná. Pokud se však pod vaši žádost podepíše alespoň 0,5 % občanů obce nebo alespoň 1000 občanů kraje, zastupitelstvo bude mít ze zákona povinnost věc projednat.[1] Pokud je vaše obec menší, může vám tak k realizaci tohoto politického nástroje stačit pouhých pár podpisů. Abyste mohli žádost o projednání věci na zasedání zastupitelstva podat, musíte být sami občany obce či občany kraje staršími 18 let, nebo na území obce či kraje vlastnit nemovitost. Podpisy můžete sbírat fyzicky (skrze podpisové archy), nebo prostřednictvím Portálu občana, ve kterém můžete vytvořit ePetici.

Pro fyzický sběr podpisů můžete využít náš interaktivní generátor žádosti Žádost o projednání záležitosti na obci.

Medializujte situaci

Obraťte se na místní periodikum, pokud ve vaší obci či regionu vychází, a požádejte ho, aby vaši situaci zveřejnilo. Pokud je záležitost skutečně závažná nebo má rozsáhlé důsledky, můžete se obrátit i na celorepublikové médium. Zvažte, zda neoslovit pořad, který se tímto typem případů zabývá, jako jsou např. Černé ovce. Pokud byste se u oficiálních médií nesetkali s úspěchem, situaci můžete zmedializovat i svépomocí, např. prostřednictvím sociálních sítí.

Medializace může často představovat tu nejúčinnější politickou zbraň. Už jen to, že se záležitost dostane do veřejného povědomí, může politiky přimět k tomu, aby věc začali řešit, pokud byli dosud nečinní, případně aby od svých postojů ustoupili veřejnému mínění.

Založte spolek

Jste alespoň tři, chcete spojit síly a dát vašim aktivitám oficiálnější kabátek? Vhodným řešením pro vás může být založení spolku.

Dělba práce ve spolku vám může pomoci vaše aktivity usnadnit i zefektivnit. Do vašeho spolku se možná přidají i další lidí, kterým není lhostejné prostředí, kde žijí nebo nějaká palčivá otázka. Můžete tak získat důležité kontakty nebo navázat zajímavé spolupráce, ať už s jednotlivci či s dalšími uskupeními. Je také možné, že pokud se sdružíte do spolku, politici na vás i vaše apely začnou brát větší zřetel. Váš hlas zkrátka může založením spolku v očích obce, kraje či vlády a Parlamentu i v očích veřejnosti získat o mnoho větší váhu.

Založení spolku s sebou nese i další výhody v právní rovině, kterými můžete na vaši politickou činnost navázat. Jako spolek můžete uspořádat veřejnou sbírku nebo se za určitých podmínek stát účastníkem správních řízení (např. územního či stavebního řízení, která navazují na proces EIA, tedy proces posuzování vlivu na životní prostředí), a získat tak možnost ovlivnit jejich výsledek. Spolky také mohou mít privilegované postavení v procesu územního plánování, mohou např. podat žalobu na územní plán. To všechno můžete zohlednit při rozhodování, zda se vám založení spolku vyplatí.

Podrobnosti k účasti spolku ve správních řízeních najdete v našem manuálu Kterých řízení se může váš spolek účastnit?

Pokud se rozhodnete spolek založit, můžeme vás odkázat na náš manuál Jak správně založit spolek? a také na náš interaktivní nástroj k zakládání spolků. Ten vás celým procesem zdarma provede a vygeneruje pro vás všechny potřebné dokumenty.

Iniciujte uspořádání referenda

Pokud všechny předchozí možnosti selžou, pro politický nátlak na obec či kraj se nabízí ještě uspořádání místního či krajského referenda.

Tento politický nástroj může být v případě jeho úspěchu tím nejsilnějším ze všech zmíněných. Jeho výsledek je pro obec nebo kraj za splnění určitých podmínek závazný. Pokud se referenda účastní alespoň 35 % oprávněných občanů a zvítězí v něm varianta, pro kterou hlasovala nadpoloviční většina hlasujících občanů a zároveň alespoň 25 % všech oprávněných občanů, obec či kraj se musí výsledkem referenda řídit.[2]

Referendum je také ze všech uvedených politických nástrojů nejnáročnější na realizaci. Výše zmíněné přísné podmínky pro jeho závaznost navíc vždy nezaručují jeho úspěch. Pokud jste ale přesvědčeni, že je v obci či kraji dostatek občanů, kteří danou variantu chtějí a půjdou pro ni i hlasovat, může pro vás být referendum vhodným řešením.

Více informací k místnímu referendu najdete v našem manuálu Jak dosáhnout vyhlášení místního referenda? Můžete také využít naše vzory Návrh na konání místního referenda a Podpisová listina k místnímu referendu. Inspirovat se jimi můžete i v případě, že se chystáte iniciovat krajské referendum.

Nebojte se improvizovat

Politiku nesvazují tak pevná a formální pravidla, jako je tomu v právu. V oblasti politického nátlaku tak můžete být o mnoho kreativnější. Každá situace je specifická a vyžaduje své specifické řešení, místní poměry navíc znáte nejlépe právě vy. Pokud se tedy domníváte, že politiky přesvědčíte zcela jiným způsobem než těmi, které jsme nastínili v tomto manuálu, a tento způsob je v souladu se zákonem, nemusíte se ho zdráhat využít.

 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty