Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jaká je lhůta pro napadení územního plánu?

Obec nevyhověla našim námitkám k pořízení územního plánu. Rádi bychom podali návrh na zrušení územního plánu. Jaká je lhůta pro soudní napadení?

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 2. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Jeden rok. Novelou stavebního zákona se od 1. 1. 2018 lhůta pro napadení opatření obecné povahy zkrátila z původních tří let na jeden rok. (1) Ve formě opatření obecní povahy se přitom vydávají územní plány, zásady územního rozvoje i další akty podle stavebního zákona, například regulační plány nebo stavební uzávěry.

Napadení územního rozhodnutí spolu s územním plánem

Pokud by se stalo, že jste lhůtu pro napadení nestihli, existuje ještě jedna možnost, jak se proti územnímu plánu bránit. Podle nejnovější judikatury Nejvyššího správního soudu lze v rámci žaloby proti územnímu rozhodnutí územní plán napadnout také, přičemž tuto žalobu žalobce spojí s návrhem na zrušení územního plánu, na jehož základě bylo územní rozhodnutí vydáno (tzv. incidenční přezkum).(2) Dle Nejvyššího správního soudu lze podat žalobu ve lhůtě pro společně podávanou žalobu, a to bez ohledu na lhůtu pro napadení územního plánu. Jiným slovy musíte dodržet dvouměsíční lhůtu pro napadení územního rozhodnutí, avšak nemusí být dodržena jednoroční lhůta pro napadení územního plánu.

Poznámky

(1) § 101b odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění novely
(2) Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2016, č. j. 5 As 194/2014 – 36

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty