Poradna

Existuje hlukový limit pro výstražné signály?

Nedaleko našeho domu je kamenolom, jeho provozovatel, ale i hygiena tvrdí, že na základě nějakého předpisu, se hluk z výstražných signálů (různé pípání při couvání nakladačů a nákladních aut), případně zvukové signály při spouštění technologie (dopravní pásy) do měření nezapočítávají. Mají pravdu?

Tento dotaz byl vyřešen dne 21. 2. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Aktualizováno 21. 1. 2015

Odpověď poradny

Dle § 30 odst. 1. z. č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) jsou všichni povinni zajistit, aby hluk nepřekračoval hlukové limity. Limity upravuje prováděcí právní předpis.

Tímto prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ). To však v § 1 odst. 2 písm. c) stanoví, že se nevztahuje na akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchranou lidského života, zdraví a majetku.       

Provozovatel tedy má pravdu. Na výstražné signály se tedy hlukové limity nepoužijí.

Občanský zákoník však nabízí ještě další možnost obrany. A to tzv. sousedskou žalobu dle § 1013 z. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník).

Možnosti úspěchu této občanskoprávní žaloby závisí na tom, zda Vámi popsaný hluk z výstražných signálů překračuje míru přiměřenou poměrům.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta