ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Definitivně schváleno: směrnicí o náležité péči se firmy začnou řídit od roku 2027

Aktuálně

Členské státy Evropské unie dnes finálně přijaly směrnici o náležité péči v oblasti udržitelného podnikání (CSDDD), která přinese firmám návod, jak identifikovat rizika závažných negativních dopadů v jejich činnosti a dodavatelském řetězci. První firmy se jí budou řídit od poloviny roku 2027.

„Uznání, že náležitá péče patří do sféry závazných právních předpisů, znamená zásadní zlom. Přináší jasné poselství, že společnosti poskytující nízké ceny na základě dumpingových praktik, dětské práce, znečištění a vykořisťování nebudou mít na trhu lepší postavení a že oběti zneužívání ze strany společností by měly mít přístup ke spravedlnosti,” komentovala přijetí směrnice Julia Otten, Senior Policy Officer ve Frank Bold.

Kromě identifikace rizik nabízí směrnice také způsob, jak na ně reagovat. Právě na chybějící řešení problematického chování některých firem na evropském trhu ve Frank Bold dlouhodobě upozorňujeme a expertně se podílíme na tom, aby legislativní řešení bylo kvalitní a co možná nejefektivnější.

Směrnice vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění přijatého textu v Úředním věstníku Evropské unie. Do legislativy členských států, a tedy i do českých zákonů, je  poté nutné její znění transponovat do dvou let.