Vzor

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor použijte v případě, kdy jste podali žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a příslušný úřad pochybil při jejím vyřizování. Toto pochybení může spočívat v tom, že úřad žádost nevyřídil v zákonem stanovené patnáctidenní lhůtě a ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Dále se může jednat o situaci, kdy byla poskytnuta pouze část požadovaných informací, přičemž o zbytku nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. V neposlední řadě, lze podat i v situaci, kdy nesouhlasíte se způsobem vyřízení žádosti či s úhradou, kterou úřad požaduje. Jestliže úřad Vaši žádost rozhodnutím odmítne, není možné podat proti jeho jednání stížnost. Jako obrana v tomto případě slouží odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení. Vzor odvolání je rovněž dostupný v rámci naší poradny.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k právu na informace najdete v našich manuálech:

Ke stažení

Komentář Vzor

Další formáty

.doc  .odt

Frank Bold dělá
dobré věci

Chci podpořit Franka