Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Vzor

Žádost o provedení měření hluku

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijete, pokud máte podezření na překračování hlukových limitů a chcete docílit provedení měření hluku a uložení účinných nápravných opatření vlastníkovi zdroje hluku nebo původci hluku. Zdrojem hluku může být hlučný soused, průmyslový závod, klub, diskotéka, hudební festival nebo i frekventovaná komunikace.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k obraně proti hluku najdete v našich manuálech:

Ke stažení

Komentář Vzor

Další formáty

.doc  .odt

Frank Bold dělá
dobré věci

Chci podpořit Franka