Vzor

Čestné prohlášení a souhlas osoby zapisované do spolkového rejstříku

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Člen statutárního orgánu spolku musí splňovat všechny zákonné požadavky k výkonu funkce. V čestném prohlášení pak uvede, že je způsobilý k výkonu funkce. Fyzická osoba, která má být zapsána do veřejného rejstříku, musí s tímto zápisem vyslovit souhlas, protože nikdo nesmí být do rejstříku zapsán proti své vůli. Tento souhlas vysloví čestným prohlášením, které musí obsahovat úředně ověřený podpis.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k založení a fungování spolků najdete v našich manuálech:

Dále naleznete informace na následujících odkazech:

Ke stažení

Komentář Vzor

Další formáty

.doc  .odt

Frank Bold dělá
dobré věci

Chci podpořit Franka