Vzor

Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijete při zakládání spolku či při změně jeho sídla. Pro provedení takového zápisu do spolkového rejstříku je nutné doložit originál souhlasu vlastníka nemovitosti. Doložit právní důvod užívání nemovitosti je případně možné též pomocí nájemní smlouvy či jiným způsobem.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k založení spolku či provedení zápisu do rejstříku spolků najdete v našich manuálech:

Dále naleznete informace na následujících odkazech:

Ke stažení

Komentář Vzor

Další formáty

.doc  .odt

Frank Bold dělá
dobré věci

Chci podpořit Franka