Vzor

Odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor může použít každý, kdo podává odvolání proti jakémukoli správnímu rozhodnutí na základě ustanovení § 81 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Jedná se o obecný vzor odvolání, do kterého je potřeba doplnit údaje o rozhodnutí prvoinstančního orgánu, důvod, proč odvolání podáváte, a jak si přejete, aby orgán druhé instance (odvolací orgán) rozhodl. Odvolání je adresováno nadřízenému správnímu orgánu, ale podává se k orgánu, který vydal napadané rozhodnutí.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k tématu správního řízení najdete v našem manuálu:

Ke stažení

Komentář Vzor

Další formáty

.doc  .odt

Frank Bold dělá
dobré věci

Chci podpořit Franka