Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Vzor

Odvolání proti usnesení o odepření účasti v řízení

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijí spolky, jejichž hlavním posláním podle jejich stanov je ochrana přírody a krajiny, a které v souladu s ustanovením § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) požádaly příslušný správní úřad, aby je informoval o zahajovaných správních řízeních v této oblasti. Pokud správní úřad opomenul takový spolek informovat a rozhodl ve věci bez jeho vědomí, může se spolek bránit s využitím tohoto vzoru a podat tak Oznámení o účastenství v řízení spojené s odvoláním proti rozhodnutí úřadu.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k tématu opomenutých účastníků ve správním řízení najdete v našich manuálech:

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.