Vzor

Podnět dle § 42

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijete, pokud chcete docílit zahájení řízení z moci úřední ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Jedná se tedy o univerzální vzor použitelný pro podání jakéhokoliv podnětu.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k podávání podnětů najdete v našich manuálech:

Ke stažení

KomentářVzor

Další formáty

.doc  .odt

Frank Bold dělá
dobré věci

Chci podpořit Franka