Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Důsledky opomenutí účastníků

Někteří majitelé pozemků sousedících s plánovanou průmyslovou zónou nejsou v seznamu účastníků řízení. Můžeme na základě této skutečnosti vyvodit vůči stavebnímu úřadu nějaké důsledky?

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Osoby uvedené v ustanovení § 109 stavebního zákona jsou účastníky stavebního řízení ze zákona. Vlastníci sousedních pozemků, jejichž vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno, jsou tak ze zákona účastníky stavebního řízení.

Ustanovení § 28 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, uvádí, že „za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci.“

Opomenutí účastníci by tak měli sami uplatnit svá práva, jakmile se o probíhajícím řízení dozví. Tedy uplatnit námitky, podat proti stavebnímu rozhodnutí odvolání, případně žalobu. Pokud by stavební úřad vydal usnesení, kterým by stanovil, že tyto osoby nejsou účastníky, mohly by se proti tomuto usnesení odvolat. Jestliže by bylo nadřízeným orgánem tomuto odvolání vyhověno a tato osoba by mezitím zmeškala úkon, který by jako účastník mohla učinit (např. podání námitek, podání odvolání proti stavebnímu povolení), je oprávněna tento úkon učinit do 15 dnů od oznámení rozhodnutí o odvolání.  

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty