Vzor

Přihlášení spolku do řízení, o němž nebyl informován, spojené s odvoláním

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijí spolky, jejichž hlavním posláním podle jejich stanov je ochrana přírody a krajiny, a které v souladu s ustanovením § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) požádaly příslušný správní úřad, aby je informoval o zahajovaných správních řízeních v této oblasti. Pokud správní úřad opomenul takový spolek informovat a rozhodl ve věci bez jeho vědomí, může se spolek bránit s využitím tohoto vzoru a podat tak Oznámení o účastenství v řízení spojené s odvoláním proti rozhodnutí úřadu.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k tématu opomenutých účastníků ve správním řízení najdete v našich manuálech:

Ke stažení

Manuál ke vzoru Šablona vzoru

Další formáty

.doc  .odt