Vzor

Uplatnění náhrady škody u příslušného úřadu

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Tento vzor využijete v případě, že Vám byla způsobena škoda nebo nemajetková újma nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem, a přejete si žádat jejich náhradu podle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Jedná se o obecný vzor vhodný pro obě výše zmíněné situace (nezákonné rozhodnutí/nesprávný úřední postup), do kterého doplníte vlastní odůvodnění podle toho, jak Vám byla škoda či nemajetková újma skutečně způsobena.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace ohledně náhrady škody způsobené úřední osobou najdete v našem manuálu:

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.