Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Vzor

Uplatnění náhrady škody u příslušného úřadu

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Tento vzor využijete v případě, že Vám byla způsobena škoda nebo nemajetková újma nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem, a přejete si žádat jejich náhradu podle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Jedná se o obecný vzor vhodný pro obě výše zmíněné situace (nezákonné rozhodnutí/nesprávný úřední postup), do kterého doplníte vlastní odůvodnění podle toho, jak Vám byla škoda či nemajetková újma skutečně způsobena.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace ohledně náhrady škody způsobené úřední osobou najdete v našem manuálu:

Ke stažení

Komentář Vzor

Další formáty

.doc  .odt

Frank Bold dělá
dobré věci

Chci podpořit Franka