Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Vzor

Podnět k prošetření překročení emisních limitů

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijete, pokud chcete docílit zahájení řízení o přestupku spočívající v překračování emisních limitů z moci úřední ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s § 22 a následujících zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Překročení emisních limitů se může dopustit právnická osoba a také podnikající i nepodnikající fyzická osoba, a stejné osoby mohou rovněž podat podnět.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k podávání podnětů najdete v našich manuálech:

Podrobnější informace k právním nástrojům ochrany ovzduší najdete v našich manuálech:

Dále naleznete informace na následujících odkazech:

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.