Vzor

Oznámení o účastenství v řízení dle vodního zákona

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijí spolky, které se chtějí stát účastníkem správního řízení, při kterém mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí – zejména vod - podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon). Spolky, jejichž cílem podle jejich stanov je ochrana životního prostředí, mohou požádat příslušný vodoprávní úřad, aby je informoval o zahajovaných správních řízeních vedených dle vodního zákona. Na základě oznámení o zahájení řízení (které se zpravidla doručuje prostřednictvím úřední desky) pak spolky mohou do osmi dnů ode dne jeho doručení zaslat úřadu toto oznámení o účastenství v řízení, a stát se tak účastníky daného správního řízení.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k účasti spolku najdete v našich manuálech:

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.