Vzor

Přihlášení spolku do řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijí spolky, které se chtějí stát účastníkem správního řízení, při kterém mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Spolky, jejichž hlavním posláním podle jejich stanov je ochrana přírody a krajiny, mohou požádat příslušné úřady, aby je informovaly o zahajovaných správních řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, s výjimkou řízení, kterým předchází proces EIA (vzor vhodný pro tento typ řízení naleznete zde).

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k účasti spolku v řízeních najdete v našich manuálech:

Ke stažení

Manuál ke vzoru Šablona vzoru

Další formáty

.doc  .odt