Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Vzor

Žádost o informování o zahajovaných řízeních

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor použijte v případě, že váš spolek, jež se zabývá ochranou přírody a krajiny má zájem být informován o zásazích a zahajovaných správních řízeních na určitém území. Na základě žádosti můžete být informováni o řízeních vedených podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny („ZOPK“). Jedná se například o řízení o povolení výjimky ze zákazu zásahu do zvláště chráněného druhu rostliny či živočicha nebo řízení o kácení stromů. Na základě podané žádosti můžete být informováni i o územních a stavebních řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k účasti spolků ve správních řízeních najdete v našem manuálu:

Další relevantní vzory:

Zaslat na e-mail

Odkaz ke stažení Vám zašleme na e-mail spolu s komentářem, jak jej správně využít a na co si dát pozor.

Probíhá odeslání.

Úspěšně odesláno. Raději zkontrolujte i složku "spam".

Někde nastala chyba, zkuste to prosím znovu.