Tisková zpráva

Dá vláda zelenou zveřejňování smluv?

Ve čtvrtek 19. července bude vláda jednat o návrhu klíčového protikorupčního zákona, který z iniciativy poslance Farského (TOP09 & Starostové) předkládá 50 poslanců a poslankyň ze všech parlamentních stran.

Podle návrhu by měla většina smluv uzavřených veřejnými institucemi nabýt účinnosti teprve v okamžiku jejich zveřejnění v jednotném internetovém registru, který k tomu zřídí Úřad vlády. Protikorupční organizace byly k přípravě zákona přizvány a považují jej za dobře připravený návrh.

„Je to zcela zásadní protikorupční opatření s minimálními zaváděcími náklady, a přitom s okamžitým účinkem. Na Slovensku jej zavedli v lednu 2011 a od té doby přineslo podle odhadů úspory asi 20 %. Navíc je to jeden z prvních protikorupčních návrhů, u kterých není už od počátku patrná snaha udělat jen polovičatou změnu. Proto jsme se spolu s dalšími organizacemi rozhodli na podzim návrh podpořit společnou kampaní, aby ho bedlivě sledovala veřejnost, a poslanci ho nemohli snadno shodit pod stůl. Jan Farský je příkladem, že poslanci mohou dělat i užitečné věci,“ řekl David Ondráčka z Transparency International.

„Povinnost zveřejnit se bude týkat všech smluv uzavřených vládou, ministerstvy, kraji, obcemi a dalšími veřejnými institucemi, které jsou povinnými subjekty podle zákona o svobodném přístupu k informacím a to bez ohledu na výši uzavřené částky. V omezeném rozsahu budou muset smlouvy zveřejňovat i obchodní společnosti, které jsou těmito institucemi zřizovány. Pokud instituce odmítne smlouvu zveřejnit, hrozí jí pokuta až pět milionů korun. Návrh je to dobrý, doporučujeme ho v tomto znění co nejdříve schválit,“ řekl Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti.

„Kromě smluv k veřejným zakázkám pod půl milionu korun pomůže veřejný registr vnést světlo do oblasti prodejů a nákupů majetku v řádu minimálně desítek miliard ročně. Díky automatickému zveřejňování nebudeme muset zatěžovat soudy s úplně banálními a předem vyhranými případy, v nichž nám úředníci nechtějí vydat smlouvy, o které žádáme podle současného zákona,“ řekl Jan Kotecký z Oživení.

Na připomínkování návrhu zákona se podílel Ekologický právní servis, Otevřená společnost, Oživení a Transparency International.
Zákon dále podporuje Nadační fond proti korupci, Naši politici o.s., Glopolis, Brnění, Respekt institut, Život & Prosperita o.s.