Tisková zpráva

Kauza Turów: Těžař přišel o povolení EIA, polské úřady nerespektovaly ochranu českého životního prostředí

13. března 2024, Varšava/Praha - Polský správní soud ve Varšavě dnes vyhověl žalobám proti dolu Turów a nařídil opětovné zhodnocení dopadů těžby na životní prostředí. Rozhodnutí soudu říká, že důl má mnohem závažnější dopady na českou podzemní vodu a německé domy, než tvrdil jeho provozovatel, společnost PGE GiEK. Konkrétně polský soud konstatoval, že polské orgány pochybily, když nevzaly v úvahu česko-polskou dohodu o dolu Turów z února 2022. 

Žaloby podalo na provozovatele dolu hned několik organizací (např. polská EKO-UNIA nebo česká pobočka Greenpeace) a německé město Žitava. Zpráva o zhodnocení dopadů těžby na životní prostředí (tzv. EIA) napsaná těžařem totiž podhodnocovala škody, které těžba páchá na podzemní vodě, podhodnocovala poklesy půdy a s tím související škody na nemovitostech. EIA je přitom klíčová pro vydání povolení těžby. Pokud zhodnocení dopadů neodpovídá skutečnosti, je v rozporu s právem a těžba je tak nezákonná, jak vyplývá z evropských předpisů.

„Polský soud vyhodnotil zprávu EIA a rozhodl, že neodpovídá skutečnosti a nebere v úvahu ochranu české podzemní vody a opatření z česko-polské dohody o dolu Turów. To je selhání na straně provozovatele dolu, který zhodnocení dopadů na podzemní vodu, půdu a další složky životního prostředí předložil ve velmi zkreslené podobě. Újma na životním prostředí ve zprávě EIA nebyla správně vyhodnocena. Na to naše organizace upozorňuje již od roku 2020,” uvedla Laura Otýpková, právnička expertní skupiny Frank Bold, která se tématu dlouhodobě věnuje.

Další kroky jsou nyní na polských úřadech. Ty budou znovu hodnotit vliv dolu Turów, ale tentokrát s aktuálními daty o dopadech těžby na okolí. Česká vláda zároveň uvádí, že má na základě česko-polské dohody o dolu Turów dostatečné garance. Dnešní rozhodnutí však ukazuje, že ochrana české podzemní vody byla zanedbaná a je potřeba přijmout co nejrychleji další opatření k její ochraně.  

„Původní zpráva EIA dopady dolu podhodnotila a model vytvořený těžařem u soudu neobstál. České Ministerstvo životního prostředí by proto mělo co nejdříve zajistit svůj vlastní hydrogeologický model a na jeho základě žádat přijetí adekvátních opatření. Nestačí vyčkávat, podzemní voda totiž stále na českém území klesá,” dodala Otýpková