Tisková zpráva

Frank Bold pořádá seminář o Směrnici OECD pro nadnárodní podniky

Frank Bold ve spolupráci se SOMO (The Centre for Research on Multinational Corporations) a polským Institutem pro lidská práva a byznys pořádá seminář o Směrnici OECD pro nadnárodní podniky.

Cílem Směrnice je zajistit, aby fungování nadnárodních podniků bylo v souladu s vládní politikou, posilovat vzájemnou důvěru mezi podniky a společností, v níž fungují, napomoci ke zlepšení prostředí v oblasti zahraničních investic a zvyšovat příspěvek nadnárodních podniků k udržitelnému rozvoji.

Seminář se bude kontat 2. a 3. října 2017 v Otevřené zahradě (Údolní 33, 602 00 Brno). První den semináře bude zaměřen na představení Směrnice a Národního kontaktního místa OECD, které bylo vládou ČR zřízeno pro řešení stížností na nedodržování Směrnice. Vystoupí:

  • Roel Nieuwenkamp, předseda pracovní skupiny OECD pro Responsible Business Conduct
  • Alex Ivančo, zástupce sekretariátu českého Národního kontaktního místa
  • Ame Trandem, koordinátorka OECD Watch.

V druhé části dne bude představeny případy z oblasti životního prostředí, pracovních práv a zahraničních dodavatelských řetězců a korupce a daně. Druhý den semináře bude zaměřen na školení, jak podat stížnost u Národního kontaktního místa. Po obecném školení, budou rozpracovány vybrané české případy, u kterých je zvažováno podání stížnosti.

O semináři:
Seminář je určen pro nevládní organizace. Účastníkům semináře je možné uhradit ubytování a cestovné. V případě vašeho zájmu o tuto možnost se neváhejte na nás obrátit.

O OECD:
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je mezivládní organizace 35 velmi ekonomicky rozvinutých států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. OECD vznikla v roce 1961 transformací Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC). OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů.