Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Filip Gregor

Vedoucí sekce Odpovědné firmy

„Frank Bold je pro mě především organizaci lidí, kterých si vážím pro jejich lidské kvality. Díky nim Frank Bold dokáže naplňovat skutečný účel práva v demokracii - ochranu spravedlnosti, osobní svobody a solidarity. Jméno naší organizace jsme si nevybrali náhodou. Přistupovat k právu tímto způsobem vyžaduje smělost a upřímnost. Mojí osobní motivací být součástí Franka Bolda se pojí s jeho odvahou vystupovat z klidných právních vod a řešit příčiny zásadních výzev, kterým jako společnost čelíme.“

Filip je odborníkem v oblasti odpovědnosti a řízení korporací. V České republice se podílel na řešení případů velkých zahraničních investic a věnoval se spotřebitelské litigaci. Je vedoucím sekce Odpovědných firem ve Frank Bold a koordinuje činnost pobočky Frank Bold v Bruselu. Spolu se svým bruselským týmem nastartoval projekt Purpose of the Corporation, který vytváří prostor pro celosvětovou debatu o účelu korporace jako institutu a vývoji právního rámce pro jejich řízení.

Od roku 2007 také reprezentuje Frank Bold v řídícím výboru European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) - celoevropské iniciativy, která prosazuje reformu práva EU v oblasti odpovědnosti velkých firem. Vedl několik globálních výzkumných projektů zaměřených na nastavení právního rámce pro globální byznys. Byl členem expertní skupiny Evropské komise k nefinančnímu reportingu a je členem Eminent Persons Group, která dohlíží na vývoj rámce pro reporting a audit informací o lidských právech na základě Principů OSN pro byznys a lidská práva. Je také členem českého Národního kontaktního místa OECD a předsedou správní rady Nadačního fondu Hyundai.

Profil na LinkedIn.

Filip Gregor

zpět na celý tým