Filip Gregor

Vedoucí sekce Odpovědné firmy

„Frank Bold je pro mě především organizaci lidí, kterých si vážím pro jejich lidské kvality. Díky nim Frank Bold dokáže naplňovat skutečný účel práva v demokracii - ochranu spravedlnosti, osobní svobody a solidarity. Jméno naší organizace jsme si nevybrali náhodou. Přistupovat k právu tímto způsobem vyžaduje smělost a upřímnost. Mojí osobní motivací být součástí Franka Bolda se pojí s jeho odvahou vystupovat z klidných právních vod a řešit příčiny zásadních výzev, kterým jako společnost čelíme.“

Filip je odborníkem v oblasti odpovědnosti a řízení korporací. V České republice se podílel na řešení případů velkých zahraničních investic a věnoval se spotřebitelské litigaci. Je vedoucím sekce Odpovědných firem ve Frank Bold a koordinuje činnost pobočky Frank Bold v Bruselu. Spolu se svým bruselským týmem nastartoval projekt Purpose of the Corporation, který vytváří prostor pro celosvětovou debatu o účelu korporace jako institutu a vývoji právního rámce pro jejich řízení.

Od roku 2007 také reprezentuje Frank Bold v řídícím výboru European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) - celoevropské iniciativy, která prosazuje reformu práva EU v oblasti odpovědnosti velkých firem. Vedl několik globálních výzkumných projektů zaměřených na nastavení právního rámce pro globální byznys. Byl členem expertní skupiny Evropské komise k nefinančnímu reportingu a je členem Eminent Persons Group, která dohlíží na vývoj rámce pro reporting a audit informací o lidských právech na základě Principů OSN pro byznys a lidská práva. Je také členem českého Národního kontaktního místa OECD a předsedou správní rady Nadačního fondu Hyundai.

Profil na LinkedIn.

Filip Gregor

zpět na celý tým