Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

Historické rozhodnutí Soudního dvoru EU o předběžném opatření o okamžitém zastavení těžby v Turówě. Za úspěchem stojí právní tým Frank Bold

O zcela přelomovém rozhodnutí včera informoval Soudní dvůr Evropské unie. Dal v něm za pravdu České republice a vydal předběžné opatření k okamžitému zastavení těžby v dole Turów, do doby vydání rozsudku v případu žaloby, kterou na Polsko Česká republika podala. Toto rozhodnutí je také historickým milníkem, jelikož je to poprvé, co SDEU vydal předběžné opatření tohoto druhu na základě žádosti členského státu EU ve věci ochrany životního prostředí.

“Rozhodnutí soudu jsme uvítali, situace na místě je skutečně naléhavá a jsme rádi, že soud dal ČR za pravdu, že je nezbytné bezodkladně zabránit dalším hrozícím vážným a nenapravitelným škodám. Je to jediný způsob, jak pitnou vodu pro místní obyvatele alespoň prozatímně ochránit. Jedná se zároveň o historický okamžik, je to poprvé, co ve věci životního prostředí soud na návrh členského státu takové opatření vydal. Vzhledem k tomu, že se bavíme o sousedním státě, to ovšem vnímáme jako neveselé prvenství. Toto rozhodnutí však potvrdilo, v jak vážné situaci se s ohledem na dopady těžby na české vody nacházíme. Což naši sousedé bohužel stále popírají,” říká právnička Frank Bold Petra Urbanová, která se této kauze věnuje dlouhodobě.

"Polsko od začátku sázelo na silové prosazení hnědouhelného dolu na úkor občanů České republiky. Nejdříve zmodernizovalo elektrárnu, aby si vytvořilo důvod, proč musí rozšířit a vytěžit důl. Jsem rád, že takové bezohledné chování nezůstalo bez odpovědi. Po mnoha apelech a vyjednávání s úředníky ministerstva životního prostředí se s pomocí zástupcům ministerstva zahraničních věcí, především díky náměstkovi Martinovi Smolkovi, se daly věci do pohybu a Česká republika se obrátila na Soudní dvůr Evropské unie. Ten pochopil závažnost situace a vydal předběžné opatření. Chtěl bych moc poděkovat především našemu skvělému právnímu týmu pod vedením Kristíny Šabové k fenomenálnímu úspěchu," popisuje ředitel Frank Bold Pavel Franc.

Žaloba, na jejímž základě bylo soudní řízení zahájeno, byla podána Českou republikou po opakovaném neúspěchu vyjednat s Polskem mimosoudní dohodu. Polsko totiž neustále popírá negativní dopady na české území či porušení zákona, a to i poté, co porušení směrnic potvrdila i samotná Evropská komise.

Jak přispěl Frank Bold k úspěchu v kauze Turów?

Frank Bold se bezprecedentním případem těžby hnědého uhlí hned u hranic České republiky zabývá již čtvrtým rokem. Abychom v něm uspěli, vytvořili jsme speciální právní tým složený jak z českých tak polských právníků. V kauze právně zastupujeme Greenpeace, Liberecký kraj i místní dotčené občany a komunity.

V minulém roce jsme v souvislosti s těžbou podali stížnost k Evropské komisi. V březnu roku 2020 jsme se zástupci Libereckého kraje, místních občanů a Greenpeace ČR předali Evropskému parlamentu petici s 13 000 podpisy upozorňující na porušení několika směrnic evropského práva a alarmující situaci obyvatel žijících v blízkosti dolu.

Současně jsme jednali se zástupci Evropské komise i s europoslanci o porušování evropského práva. Dále jsme vyjednávali na půdě Evropského parlamentu, na kterém se projednávala námi podaná petice a získali jsme pro ni podporu napříč jeho frakcemi. Před Vánoci 2020 konečně vydala k věci stanovisko i Evropská komise, která ve větší části argumentů, které jsme jako Frank Bold předkládali od začátku, dala ČR za pravdu.

Nezaháleli jsme ani v České republice. V minulém roce jsme přesvědčili poslance z Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny, aby přijal několik usnesení, kterými vyzval Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zahraničí k vypracování analýzy porušení práv ČR a možností obrany včetně požadování kompenzací. Následně výbor požadoval podání podnětu k Evropské komisi a kalkulaci vzniklých nákladů a škod v ČR v souvislosti s těžbou v dole Turów.  Díky tomu byl na základě výzvy českých poslanců na konci září odeslán oficiální podnět za ČR k Evropské komisi.

V neposlední řadě jsme také usilovně vyjednávali s Ministerstvem pro životní prostředí a Ministerstvem zahraničních věcí, aby podalo žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Oběma ministerstvům jsme dodali kompletní právní rozbory i další odborné analýzy potřebné k podání žaloby.

Vše o kauze včetně příběhů konkrétních lidí, na které těžba negativně dopadá, se dozvíte na našem webu: vodanebouhli.cz 

Kontakt pro média:

Pavla Hloušková, PR Frank Bold
+420 734 440 603
pavla.hlouskova@frankbold.org