Tisková zpráva

Hluk z dopravy si ročně vyžádá 50 tisíc životů

Brusel, Praha – Nová studie odhalila, že téměř polovina Evropanů je vystavena hluku z dopravy, který může poškodit jejich zdraví. 

1) Podle studie, kterou dnes zveřejnila bruselská nevládní organizace Transport&Environment (T&E), souvisí hluk ze silniční a železniční dopravy s úmrtím 50 tisíc Evropanů na infarkt a dalšími 200 tisíci případy kardiovaskulárních onemocnění ročně. Výsledky studie přichází ve chvíli, kdy se ze strany Komise očekává zahájení řízení proti některým členským státům EU pro nesplnění povinností dle evropské směrnice o hluku.

2) Přitom sama Komise již několikrát odložila nově připravovanou směrnici o tichých pneumatikách. Její návrh bude zřejmě předložen letos v létě. Nina Renshaw z T&E k tomu říká: „Tato studie ukazuje, že nedostatek právní regulace ve spojení s neustálým nárůstem dopravy a používání větších, silnějších a hlučnějších aut je pro obyvatele EU smrtící kombinace.“ Podle Světové zdravotnické organizace znamená hluk již nad 55 decibelů vážné obtěžování a může nastartovat vznik řady onemocnění.

Studie odhalila, že v Evropské unii žije v tak hlučném prostředí způsobeném silniční dopravou kolem 210 milionů lidí. Přímé náklady pro společnost včetně nákladů na lékařskou péči jsou studií odhadovány na 40 miliard EUR (přibližně 1 bilion Kč) ročně. V České republice je podle odhadů nadměrným hlukem postiženo zhruba půl milionu obyvatel. Podle nedávno zveřejněných hlukových map je téměř 300 tisíc lidí rušeno ze spánku hlukem vyšším než 60 decibelů. Podle Michala Bernarda z Ekologického právního servisu, který analyzoval nedávno zveřejněné hlukové mapy

3) je zřejmé, že boj s hlukem bude třeba vést na všech frontách, od té místní až po Brusel. „Varování zdravotníků a ekonomů jsou jasná, situaci je třeba urychleně řešit, od rozhodnutí nechat auto doma a jet do práce hromadnou dopravou až po přijetí směrnice o tichých pneumatikách. Náklady na protihluková opatření jsou rovněž mnohonásobně nižší než každoroční ekonomické ztráty v důsledku nadměrné hlučnosti“, dodává Bernard.

"Traffic noise reduction in Europe: health effects, social costs and technical and policy options to reduce road and rail traffic noise" (CE Delft). Studie a její shrnutí 'Can you hear us?' s doporučeními pro příslušné úřady je ke stažení na webových stránkách T&E: www.transportenvironment.org www.transportenvironment.org/docs/Publications/2008/2008-02_traffic_nois... www.transportenvironment.org/docs/Publications/2008/2008-02_traffic_nois...

Evropská Komise nyní přezkoumává zprávy členských států o plnění směrnice 2002/49/ES, o hodnocení a řízení hluku ve vnějším prostředí. Česká republika stejně jako další státy zveřejnily hlukovémapy se značným zpožděním, nedodržení termínu lze očekávat i u tzv. akčních plánů, která na hlukové mapování navazují a mají obsahovat již konkrétní opatření ke snižování hlukové zátěže (18.7. 2008).

Analýza je zveřejněna na webových stránkách Ekologického právního servisu www.eps.cz a specializovaných stránkách věnovaných problematice hluku z dopravy www.hluk.eps.cz.