Tisková zpráva

Na Šumavě se spustila lavina právních kroků

Oprávněností kácení a postupem policie v NP Šumava se bude zabývat kancelář ombudsmana. Místní sdružení Okrašlovací spolek Zdíkovska spolu se dvěma fyzickými osobami z Prášil a Kvildy společně podávají žalobu proti nezákonnému zásahu správního orgánu. Jeden z účastníků blokády Martin Marek se obrací na soud ve věci postupu Policie ČR s návrhem na vydání předběžného opatření.

Právníci EPS a advokát Mgr. Vítězslav Dohnal dospěli k  názoru, že probíhající těžba dřeva v NP Šumava je nelegální. Policie ČR tím, že brání blokádě, napomáhá nezákonné činnosti. Z výpovědí svědků i z dalšího důkazního materiálu vyplývá, že Policie upřednostňuje ochranu nelegální těžby, před dodržováním zákonů na ochranu životního prostředí.  

Kácení stromů v lokalitě na Ptačím potoce probíhá v rozporu se zákonem na ochranu přírody a krajiny a s právními předpisy Evropské unie. Hrubým způsobem zasahuje do ochranných podmínek Národního parku Šumava, do ochranných podmínek unikátních, zvláště chráněných druhů živočichů a do předmětů ochrany Evropsky významné lokality a Ptačí oblasti Šumava. Dopady takových zásahů musí Správa NP Šumava před jejich provedením posoudit, a pokud je chce realizovat, musí k nim získat patřičné výjimky ze zákonných zákazů. Ani posouzení ani výjimky Správa nemá.

Právníci se z těchto důvodů rozhodli poskytnout lidem bránícím nezákonné těžbě právní podporu.

  • Právníci EPS podali podnět kanceláři ombudsmana, aby prošetřil postup Správy Národního parku Šumava a Policie ČR. V případě, že kancelář ombudsmana zkonstatuje nedostatky v činnosti Správy NP a Policie ČR, žádají právníci, aby Veřejný ochránce práv učinil všechny kroky k nápravě, zastavení protiprávního kácení v Národním parku a nesprávného postupu Policie ČR.
  • Advokátní kancelář Mgr. Vítězslava Dohnala zastupuje místní sdružení Okrašlovací spolek Zdíkovska a dva místní občany v žalobě proti Správě NP Šumava. Podle žalobců se Správa masivním kácením dopustila a stále dopouští nezákonného zásahu do práva na příznivé životní prostředí. 
  • Účastník blokády Martin Marek se obrací na soud ve věci nezákonného postupu Policie ČR s návrhem na vydání předběžného opatření. Pokud soud předběžné opatření vydá, policie mu nebude moci dále protiprávně bránit v pohybu a pobytu na území Národního parku Šumava, či jej vykazovat nebo vyvádět. Martin Marek se na soud obrací s odkazem na ochranu práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, mezi něž patří i právo na příznivé životní prostředí.

Právnička EPS Markéta Višinková říká: "Všechna právní podání v tuto chvíli směřují k zastavení nelegální těžby. Dá se očekávat, že v nejbližších dnech přibudou další. Rozpor postupu Správy NP Šumava a činnosti Policie s právními předpisy je evidentní, a je velmi pravděpodobné, že bude přibývat lidí, kteří si nadále nebudou chtít nechat líbit, že se vedení parku staví nad zákony ČR."

Advokát Vítězslav Dohnal ke kauze uvádí: „Na celé věci mě zaráží postoj ministerstva životního prostředí. V dubnu letošního roku vydalo rozhodnutí, podle nějž případnému kácení musí předcházet posouzení jeho dopadů na životní prostředí a udělení výjimek za zákonných zákazů. Nyní vydává ministr politická prohlášení, k právnímu hodnocení ale mlčí. Porušuje tak rozhodnutí svého vlastního úřadu."

Předsedkyně Okrašlovacího spolku Zdíkovska Dagmar Kjučuková říká: „Náš spolek se rozhodl podat žalobu na nezákonné zásahy Správního orgánu NP Šumava, protože žijeme na Šumavě a máme zájem na tom, aby generace po nás měly možnost volby. Když Šumavu dnes „zničíme“, tak žádná volba nebude.“

Účastník blokády Martin Marek uvádí: „Policisté mně opakovaně páčili ruce za zády, byl jsem spoután policejními pouty, přestože jsem nekladl žádný aktivní odpor. Zajištěným, včetně mě, hrozili zadržením na 24 hodin a odvezením do Plzně do cely předběžného zadržení. Přímo na místě jsme se snažili zjistit, proč policie pomáhá nelegálnímu kácení. Policisté odpovídali naučenou frází o vstupu do těžebního prostoru. Na naše argumenty o tom, že těžební prostor byl vyznačen v rozporu se zákonem, odpovědět nedokázali. Trestní oznámení na nelegálnost těžby prý stále šetří. Obávám se, že šetření bude trvat tak dlouho, dokud nebudou všechny vyznačené stromy vykáceny.“

Programový ředitel EPS Pavel Franc celou situaci hodnotí: „Stát - skrze Správu NP a Policii – nedodržuje svoje vlastní zákony, a to za veřejné podpory politiků, kteří by měli jít příkladem v úctě v demokratický a právní stát. Osobně se domnívám, že ve skutečnosti nejde o žádného kůrovce, ale o 15 miliard Kč ve dřevě, které na Šumavě jsou. Měli bychom se ptát, kde skončí dřevo vytěžené na Šumavě a kdo se na tom na úkor občanů České republiky obohatí.“