Tisková zpráva

Na těžbu v dole Turów podali stížnost i němečtí obyvatelé

Ve čtvrtek 21. 1. 2020 byla Evropské komisi odeslána další stížnost týkající se těžby v dole Turów, tentokrát z německé strany hranice. Zástupci okresního města Žitava (Zittau), společně s členy saského parlamentu, města Zhořelce (Görlitz) a místními občany se tímto přidávají k českým snahám o zastavení porušování evropského práva, které ve svém stanovisku konstatovala už i Evropská komise. Stížnost se věnuje zejména dopadům těžby na podzemní vody a s tím souvisejícím propadům terénu a škodám na nemovitostech, společně s porušením procesních práv německých obyvatel. Stížnost je spojena s výzvou německé vládě, aby se postavila za své občany a připojila se k České republice v řízení proti Polsku.

Podatelé upozorňují na dlouhodobý negativní vliv těžby v dole Turów na německé podzemní vody, který způsobuje klesání podloží a škody na nemovitostech. Uvádějí, že na základě posudku experta Dr. Kruppa hrozí jen v městě Zittau další klesnutí terénu v rozmezí 36 - 72 cm. S pokračující těžbou je pak spojeno také zhoršení kvality vody, hluk, znečištění ovzduší i ničení historických památek. Vytýkáno je také chybějící posouzení vlivu těžby na klima a opomenutí kumulativního dopadu přilehlé elektrárny. Upozorňují také na chybějící plán rekultivace, kdy obecně uváděné zatopení dolu by dle posudku trvalo více než 100 let. Podatelé protestují také proti porušování jejich procesních práv, ke kterému došlo také u obyvatel Libereckého kraje a ČR. Ani oni se nemohli účinně účastnit povolovacích řízení a bránit se proti vydanému rozhodnutí o prodloužení těžby.

Ve stížnosti je konstatováno porušení obdobných směrnic, které u Evropské komise namítal Liberecký kraj a později také Česká republika, zejména směrnice o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), směrnice o vodách, směrnice o odpovědnosti za škody na životním prostředí a Smlouvy o EU.

Jedná se již o druhou stížnost zástupců obyvatel, kteří jsou dlouhodobými dopady těžby v dole Turów bezprostředně zasažení. Na české straně podal obdobnou stížnost k Evropské komisi Liberecký kraj. Následně byl podán také oficiální podnět České republiky na porušování evropského práva Polskem. Evropská komise se zatím vyjádřila pouze k tomuto podnětu, na jehož základě Česká republika nyní připravuje žalobu k Soudnímu dvoru EU. Stížnost Libereckého kraje zatím nebyla vypořádána.   

Je to důležitý krok, německá strana je postižena dopady těžby i procesními porušeními obdobně jako Česko. Dlouho ale nebylo jasné, jaké dopady na Německo těžba bude přesně mít, protože polská EIA dokumentace má zásadní nedostatky. S ohledem na velké náklady na experty a obtíže spojené s probíhající pandemií se podařilo vyhotovit rozsáhlý expertní posudek až na podzim loňského roku. V návaznosti na alarmující závěry tohoto posudku tak nyní místní zástupci přicházejí s vlastní stížností k Evropské komisi a podporují tak probíhající snahy o zastavení nelegální těžby na české straně,” komentuje Petra Urbanová, právnička Frank Bold

Stížností německých občanů se nyní bude zabývat Evropská komise. Aby ale mohlo Německo oficiálně přistoupit k aktuálně připravované žalobě České republiky v řízení před Soudním dvorem EU, musela by se podle všeho kauzou zabývat spolková vláda, nikoli jen saská vláda, která kauzu nyní řeší. Do případného řízení před soudem by však mohla přistoupit alespoň Evropská komise, která už porušení práva v této kauze sama konstatovala” doplňuje Urbanová.

Autor

Petra Pintera

Právnička týmu Odpovědné energie, momentálně na rodičovské dovolené