Tisková zpráva

Návrh zákona o lobbingu připraven

Ekologický právní servis sepsal zákon o lobbingu, který zohledňuje výsledky expertních stolů o lobbingu a vyzývá vládu, aby ještě v tomto roce schválila tento nebo jiný návrh zákona o lobbingu vycházející s doporučení kulatých stolů o lobbingu.

Ve čtvrtek 9. června představí Respekt institut na tiskové konferenci výsledky expertních kulatých stolů o lobbingu. Ekologický právní servis sepsal zákon o lobbingu, který zohledňuje výsledky těchto expertních stolů a vyzývá vládu, aby ještě v tomto roce schválila tento nebo jiný návrh zákona o lobbingu vycházející s doporučení kulatých stolů o lobbingu.

Jiří Boudal z EPS k tomu řekl: „Vláda má nyní k dispozici dostatek kvalitních podkladů, aby přišla s kvalitním návrhem zákona o lobbingu v řádu měsíců. Podle její Protikorupční strategie má být však teprve v prosinci 2012 připravena analýza a návrh zákona dokonce až v roce 2014. Vláda dobře ví, že přijít se zákonem těsně před volbami fakticky znamená shodit návrh pod stůl, jako se to stalo již minulém volebním období. Pokud toto není ve skutečnosti záměr, měla by vláda návrh zákona o lobbingu schválit ještě letos.“

EPS plánuje svůj návrh zákona představit ministru vnitra i premiérovi a přesvědčit je k urychlené přípravě zákona. Podle návrhu EPS by se musel každý, kdo by více než 4x ve čtvrtletí komunikoval s politiky či dalšími veřejnými činiteli vyjmenovanými v zákoně, registrovat jako lobbista a podávat zprávy o tom, kdy, u koho a za co lobboval. Stejně tak by určení veřejní činitelé museli zveřejňovat své diáře a uvádět v nich své schůzky.

Nad dodržováním zákona by dohlížel parlamentem volený zmocněnec pro kontrolu lobbingu, který by mohl udělovat sankce za porušování tohoto zákona. Zákon také obsahuje opatření, které by zamezovalo politikům a veřejným činitelům stát se lobbisty po dobu dvou let od odchodu z veřejné funkce.

Lukáš Kraus z EPS k tomu řekl: „Kdyby zákon v podobě, jakou navrhujeme, už platil, hrozily by postihy například účastníkům známé schůzky v hotelu Savoy nebo účastníkům golfového výletu do Dubaje, pokud by ji nebyli včas nahlásili. Nebylo by také možné, aby Vladimír Mlynář nebo Martin Pecina odešli z politiky rovnou do byznysu a využívali tam své kontakty: dva roky by totiž nesměli vykonávat lobbing.“

Návrh EPS vychází ze závěrů kulatých stolů k lobbingu. Tam, kde experti nedošli ke shodě, vychází z doporučení OECD, zkušeností zahraničních expertů a také ze zákona o lobbingu, který projednávala sněmovna na jaře 2010.

„Experti na kulatých stolech nenalezli shodu na tom, kdo by měl na dodržování povinností zveřejňovat schůzky dohlížet. Zvolili jsme proto institut zmocněnce pro kontrolu lobbingu voleného na šest let parlamentem. Tento způsob by podle nás zaručil dostatečnou nezávislost kontroly a zároveň by nebyl nijak rozpočtově náročný,“ dodává Lukáš Kraus.

Ekologický právní servis již v minulosti připomínkoval zákon o lobbingu, který byl projednáván ve sněmovně na jaře 2010. EPS se účastnil kulatých stolů o lobbingu, podílel se na přípravě podkladů a na zpracování závěrů z těchto stolů. V oblasti protikorupční legislativy se dále věnuje například rozšíření pravomocí NKÚ, transparentní správě státních firem, zákonu o státní službě a dalším.