Tisková zpráva

Pavel Franc získal Cenu Josefa Vavrouška za rok 2006

Letošní Cenu Josefa Vavrouška, kterou uděluje Nadace Charty 77 společně s Nadací Partnerství za prosazování udržitelného rozvoje, získal právník Ekologického právního servisu Pavel Franc. 

Cenu získal také zoolog Karel Hudec. Podle oficiálních informací obou nadací byl Pavel Franc porotou oceněn za obětavé prosazování práv občanů stojících proti úřadům a nadnárodním společnostem v České republice. Především však také za významný podíl na uzavření tzv. Deklarace porozumění, v níž se automobilka Hyundai zavázala ke zmírňování a odstraňování škod na životním prostředí při výstavbě své továrny v Nošovicích.

Deklarace porozumění je první komplexní dohodou s nadnárodní korporací v České republice, uzavřená se zástupci veřejné správy, samosprávy a nevládních organizací ještě před zahájením výstavby samotné továrny. Práce Pavla France je známá např. z kauzy sedláka Rajtera, který dlouhé roky bojoval o právo na svou půdu proti mexické továrně společnosti Nemak, z obhajoby práv ekologických zemědělců ve sporu se společností Danone, která na svých jogurtech zneužívala značku Bio, či z kauzy Novomlýnských nádrží.

Při převzetí ceny Pavel Franc uvedl, že si ocenění nesmírně váží. Vyzdvihl přitom skutečnost, že za oceněnou prací nestojí jen on sám, ale podílí se na ní celý tým jeho kolegů. Pavel Franc také poukázal na spojení ceny Josefa Vavrouška s generálním sponzorem - společností Českomoravský cement, Heidelberg Cement Group. To je podle něj z pochopitelných důvodů vnímáno především nevládním sektorem jako kontroverzní.

Odmítl však celou záležitost hodnotit s tím, že nemá dostatek relevantních informací o tom, nakolik se Českomoravský cement chová environmentálně a sociálně odpovědně. Proto by se rád v příštím roce pokusil o zpracování analýzy společenské odpovědnosti této korporace, aby tak do celé záležitosti vnesl prvek věcnosti.

Získanou finanční odměnu se Pavel Franc rozhodl věnovat na dobročinné účely.

Životopis: Mgr. Pavel Franc (narozen roku 1978 v Brně) Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, studium zakončil diplomovou prací na téma soudní ochrany veřejného zájmu. V současné době je doktorandem na katedře správního práva. Od roku 1998 je členem Ekologického právního servisu. V roce 2001 založil v rámci této organizace program "GARDE - Globální odpovědnost", jehož hlavním tématem je v současné době odpovědnost nadnárodních společností. Působí jako vedoucí programu i jako jeho právník. Z významných právních kauz, kterým se věnuje: Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, Nemak, Danone, Hyundai, vodní dílo Nové Mlýny. Je zakladatelem think tanku Trast pro ekonomiku a společnost. Produkčně a autorsky se podílel na výstavě fotografa Ibry Ibrahimoviče "Příběh sedláka Rajtera - od kolektivizace ke globalizaci", která dokumentovala kauzu Nemak. Výstava získala hlavní cenu a cenu ve své kategorii v soutěži Czech Press Photo 2003 a byla prezentována ve více než 10 městech v ČR. Společně s kolegou Jiřím Nezhybou koordinoval mezinárodní projekt zaměřený na zvyšování povědomí o společenské odpovědnosti korporací (CSR) mezi nevládními organizacemi a odbory v nově přistoupivších zemích EU.