Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

Poradna EPS rozšířila své služby

Poradna Ekologického právního servisu má za sebou rok plný intenzivní práce, jejíž výsledky nelze přehlédnout.

Svědčí o tom např. více než dvojnásobek návodů na webu a trojnásobně častější výstupy v médiích oproti roku 2009. Na poradnu se obrací stále více občanů, kteří mají zájem dlouhodobě řešit konkrétní kauzu – s naší pomocí úspěšně.

Ekologický právní servis již více než 10 let bezplatně poskytuje právní pomoc jednotlivcům a jejich sdružením v případech, kdy je ohroženo nebo poškozeno životní prostředí, zejména v souvislosti s činností správních orgánů.

Rok 2010 lze označit jako významný milník v její činnosti. Poradna se v roce 2010 více než kdy dříve obracela na širokou veřejnost aktivně – ať už šlo o bezplatná školení na několika místech v republice nebo o vytváření stručných a informačně obsažných návodů na webu. Těch se nám podařilo v roce 2010 vytvořit více než v celé dosavadní historii poradny, občanům je tedy nyní k dispozici 77 různých návodů a vzorů. Všechny dříve vytvořené materiály jsme navíc v závěru roku 2010 zaktualizovali. Počet školení jsme navýšili oproti roku 2009 dokonce na čtyřnásobek.

Zapojovali jsme se také do aktuálních kauz. Poprvé jsme vyšli do ulic v rámci procesu pořizování územního plánu města Brna, abychom informovali o možnostech zapojení veřejnosti. V prosinci jsme vytvořili výzvu politikům proti zvýšení hlukových limitů a vypracovali jsme analýzu na podporu této výzvy.

Výzvu včetně analýzy jsme zaslali politikům a umožnili občanům, aby tuto výzvu podpořili (formou SMS nebo emailu). Zástupce Ekologického právního servisu se zúčastnil demonstrace proti zvýšení hlukových limitů v Praze, kde jsme informovali též o existenci Poradny.

Rozvoj zaznamenala poradna i po personální stránce – trvale vysokou poptávku po naších službách jsme museli uspokojit přijetím nového poradce. Díky tomuto opatření se poradně daří i nadále zodpovídat dotazy velice rychle, a to i při velkém zatížení, což naši klienti několikrát výslovně ocenili.

„Velmi vám děkujeme za rychlou odpověď, rady a nabídnutou pomoc. Budeme postupovat dle vašich instrukcí. Přejeme vám ve vaší práci a boji hodně úspěchů, protože je to práce náročná, ale velmi přínosná a potřebná.“, uvádí ve svém dopise jedna z našich klientek. V loňském roce jsme podobných zpráv obdrželi asi padesát.

Naše aktivita nezůstala bez povšimnutí médií. Pracovníci poradny se vyslovili k některé z aktuálních otázek ochrany životního prostředí v novinách nebo v jiném médiu v loňském roce celkem jedenáctkrát. Poradna však poskytla novinářům podklady v mnoha dalších případech.

Zásadních úspěchů jsme ale docílili jen díky dlouhodobého zájmu a iniciativě místních aktivních občanů. Obrací se jich na nás stále více – pomáháme jim s bojem proti korupci a nesmyslnému zastavování zemědělských ploch nebo výstavbě provozoven s negativním dopadem zejm. na stav ovzduší.

Jeden příklad za všechny – díky aktivitě občanského sdružení Čisté Šlapanice, kterému již více než rok a půl poskytujeme právní poradenství, se dohodla obec s investorem na snížení plochy plánované průmyslové zóny. Investor předložil obci návrh na snížení plochy průmyslové zóny poté, co občané vyjádřili masivní nesouhlas s její výstavbou formou petice.

Zmenšená plocha byla zanesena do návrhu změny územního plánu obce i do návrhu nadřazené územně-plánovací dokumentace (Zásad územního rozvoje.

„Bylo by samozřejmě lepší, kdyby investor svůj záměr stáhl úplně, i tak však jde o významný úspěch, který dokazuje, že má smysl se v těchto věcech angažovat. Podoba územního plánu ani Zásad ještě není definitivní, a i po jejich schválení ještě může dojít k nejrůznějším změnám a aktualizacím. Věříme ale, že k rozšíření do původní podoby již nedojde“, uvádí k tomu členka sdružení, Michaela Trněná.

Sdružení také významně přispělo k úspěchu iniciativy, která požadovala posouzení vlivu připravovaných Zásad v části týkající se průmyslové zóny na zdraví obyvatel. „Kdybychom se neozvali, nikdo by se možným dopadem na zdraví lidí nezabýval,“ dodává paní Trněná.

Demokratičtější atmosféra zavládla i ve šlapanickém zastupitelstvu, kde se nyní - i díky našim radám - mohou již občané vyjadřovat k projednávaným záležitostem.

Poznámky