Tisková zpráva

Precedenční rozsudek: Hluková výjimka nesmí být permanentním řešením

Krajský soud v Brně dnes zrušil výjimku, která umožňovala překračování hlukového limitu ze silnice II/602. Podle našich informací jde o první případ v České republice, kdy soud zrušil rozhodnutí o hlukové výjimce a kdy vůbec přiznal osobě poškozované nadlimitním hlukem právo domáhat se soudní ochrany proti takovému rozhodnutí.

Žalobcem byl Libor Dolák, majitel nemovitosti u silnice II/602 (jde o ulici Pražskou v Brně-Bosonohách), kde je překračován nejvyšší limit pro tzv. starou hlukovou zátěž. Už 15 let zde platí hlukové výjimky, které vydává Krajský hygienická stanice Jihomoravského kraje (KHS JMK). Hlučnost mezitím dále roste namísto toho, aby se v důsledku opatření navržených správcem komunikace se schválením KHS JMK snižovala.

Zatím poslední vydanou výjimku dnes soud svým rozhodnutím zrušil. Soud své rozhodnutí zdůvodnil zejména tím, že smyslem hlukových výjimek je umožnit po omezenou dobu provoz důležitých zdrojů hluku, jako jsou silnice, v případě, kdy nelze hlučnost rychle snížit. Současně je však nutné stanovit účinná protihluková opatření, aby hlučnost v dohledné době klesla. KHS JMK proto podle soudu nepostupovala v souladu se zákonem, když vydala v 2016 pro dané území již třetí hlukovou výjimku, aniž by vyhodnotila účinnost předchozích protihlukových opatření. Zároveň ani ve výjimce dostatečně nevysvětlila, proč by nově stanovená opatření měla být účinnější ve snižování hladiny hluku než ta předchozí.

„Jde o důležitý precedent pro obyvatele řady dalších oblastí, zatížených nadměrným hlukem, kde se namísto účinného řešení vydávají opakované výjimky,“ říká k rozsudku advokát žalobce Pavel Černý (Frank Bold Advokáti). „Krajská hygienická stanice by v důsledku dnešního rozsudku měla urychleně přijmout opatření, aby hlukový limit nebyl nadále překračován," dodává.

Autor

Kristýna Špačková

Vedoucí PR, aktuálně na rodičovské dovolené