Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

Program zlepšování kvality ovzduší pro Prahu dnes zrušil soud

Městský soud v Praze dnes rozhodl, že Program zlepšování kvality ovzduší, který pro Prahu vydalo Ministerstvo životního prostředí neplní svůj zákonem předepsaný cíl, je z větší části zrušen a musí být vypracován znovu. Soud se tím přiklonil k důraznější ochraně zdraví obyvatel hlavního města před znečištěním, plynoucím zde zejména z dopravy. Podobný rozsudek padl v prosinci minulého roku v případě ostravské aglomerace, další dva případy tohoto typu soudy ještě projednávají (Ústecko, Brno).

Zdůvodnění rozsudku zatím není k dispozici, ale z ústního odůvodnění je zřejmé, že hlavním důvodem zrušení Programu ve třech ze čtyř výroků byla jeho nekonkrétnost, a tedy nejistota ohledně jeho výsledku. „Program by měl obsahovat konkrétní a daty podložená opatření sestavená specificky pro Prahu. Měl by kvantifikovat jejich očekávané výsledky a zasadit je do časového rámce, aby bylo patrné, nakolik je účinný, ještě dříve než za čtyři roky, kdy skončí. To však Program neobsahoval, a proto z něj ani nebylo zřejmé, zda povede k deklarovanému výsledku, případně kdy a jakým způsobem," vysvětluje důvody žaloby Alžbeta Rosinová (Frank Bold Advokáti), která na případu pracovala.

Zrušení většiny Programu nebude mít pro ochranu ovzduší v Praze škodlivé důsledky, neboť opatření, která Program navrhuje, město může provádět i bez něj, MŽP by však zároveň mělo vypracovat Program nový, účinnější. Podle Alžbety Rosinové by měl obsahovat zejména harmonogram realizace, který by umožnil jeho účinnou kontrolu a revizi, a také vyčíslení očekávaného přínosu jednotlivých opatření za účelem jejich porovnání a prioritizace z hlediska účinnosti.

„Zrušení neúčinného programu vítám. Potřebujeme program, který bude víc než jen soupis toho, co by se pro čistější ovzduší mohlo udělat," říká Olga Richterová, poslankyně za Piráty a také bývalá členka koalice VLASTA, který je k žalobě připojen.

„Česká vláda se nezvládla účinně vypořádat se znečištěným ovzduším, ale naštěstí zafungovaly právní nástroje. Výsledkem by měl být nový program, který povede ke snížení znečištění na zákonnou mez, a to co nejdřív," říká Agnieszka Warso-Buchanan, právnička organizace ClientEarth.

Povinnost vydat Program pro zlepšování kvality ovzduší Ministerstvu životního prostředí vyplývá ze zákona na ochranu ovzduší, a to ve vztahu ke každé velké aglomeraci, kde jsou překračovány zákonné limity znečištění ovzduší. Program má za cíl snížit toto znečištění na zákonnou úroveň v co nejkratší možné době, a musí proto obsahovat dostatečně účinná opatření. Před svým vydáním byl připomínkován v rámci veřejné konzultace a bylo provedeno posouzení jeho vlivů na životní prostředí (tzv. SEA). Připomínky ke slabé účinnosti Programu ani závěry SEA však nebyly v dostatečné míře zohledněny, a proto skupina obyvatel Prahy podala v červnu 2016 k soudu návrh na jeho zrušení. Městský soud v Praze dnes rozhodl v souladu s verdiktem Nejvyššího správního soudu ve věci ostravského Programu na zlepšování kvality ovzduší z 20. prosince 2017.

Kontakty:

Frank Bold je mezinárodní tým právníků, kteří se zabývají aktuálními společenskými výzvami.

  • Michal Zablocki, Communications and Campaign Officer, ClientEarth, tel. +48 22 307 7150, e-mail: mzablocki@clientearth.org (English, Czech, Polish)

ClientEarth je nezisková organizace zabývající se právem životního prostředí, sídlí v Londýně, pobočky má v New Yorku, Varšavě a Pekingu. Podílí se na administrativních a právních krocích v oblasti ochrany životního prostředí.


 

    

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.