Tisková zpráva

První statistiky k ZÚR JMK: 180 podání, 26 zástupců

Přesně před 14 dny uběhla lhůta, kdy bylo možné vyjádřit se k návrhu Zásad územního rozvoje. Podle předběžných informací zaslali občané 180 námitek a připomínek.

Námitky a připomínky bylo možné podat nejpozději na veřejném projednání (19. dubna 2011) na brněnském Výstavišti. Podle informací poskytnutých pracovnicí krajského úřadu obdržel kraj od občanů celkem 180 podání, z toho 26 námitek zástupců veřejnosti. Tyto námitky a připomínky nyní zpracovává krajský úřad. Na první pohled se může zdát, že jde o malé číslo.

Každý zástupce veřejnosti však představuje zpravidla hlas několika set občanů. (1) Zástupce veřejnosti mohl podat námitku pouze v případě, že získal podpis 500 občanů kraje, 200 občanů obce s více než 2000 obyvateli nebo 1/10 občanů obce s méně než 2000 obyvateli.

Pro občany přitom podání námitky prostřednictvím zástupce veřejnosti představovalo jediný způsob, jak do pořizování Zásad územního rozvoje efektivně zasáhnout. O námitkách totiž – na rozdíl od připomínek – musí kraj rozhodnout. Sami za sebe občané námitku podat nemohli.

Vedle zástupců veřejnosti mohly podat námitku také obce (2), počet námitek podaných obcemi však zatím není znám. Definitivní počet platně podaných námitek bude zveřejněn na stránkách Jihomoravského kraje (3) v návrhu rozhodnutí o námitkách. Některé námitky ještě mohou být vyřazeny pro nesplnění formálních náležitostí.

Poznámky

Zásady územního rozvoje představují základní územně-plánovací dokument daného kraje. Vymezují, kde budou průmyslové zóny, silnice a dálnice, železnice, nebo nové brněnské nádraží (a jiné záměry nadmístního významu). Více informací o ZÚR JMK je k dispozici na stránkách www.zurjmk.cz

(1) Vybraní zástupci veřejnosti:

  • Paní Janu Pálkovou z Brna-Bystrce zmocnilo 1280 občanů kraje. (R43)
  • Paní Marii Špačkovou z Brna-Bosonoh zmocnilo 469 občanů města Brna. (R43)
  • Pana starostu Josefa Hasníka z Dolních Dunajovic zmocnilo téměř 1000 občanů kraje. (R52, tangenty)
  • Pana Františka Bařinu zmocnilo 190 občanů obce Dolní Dunajovice. (R52)
  • Paní Michaelu Trněnou zmocnilo 363 občanů města Šlapanice. (průmyslová zón, Jihovýchodní tangenta)
  • Pana Jana Toufara zmocnilo 849 občanů města Brna. (železniční uzel Brno)

(2) Námitku byla oprávněna podat obec v Jihomoravském kraji a obce přilehlé. Vyplývá to z § 39 odst. 2 stavebního zákona: „Námitky proti návrhu zásad územního rozvoje mohou podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím (dále jen "dotčené obce").“

(3) Jde o stránky: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=134709&TypeID=2 Termín zveřejnění návrhu rozhodnutí o námitkách zatím není znám.