Tisková zpráva

Regulace anonymních akcií ve sněmovně ohrožena

Ve středu 13. února bude Poslanecká sněmovna s největší pravděpodobností projednávat návrh zákona o opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Opatření se týkají především regulace vydávání tzv. anonymních akcií.

Návrh by měl být projednán již ve třetím čtení, ale jeho přijetí komplikuje pozměňovací návrh poslance Pavla Suchánka. Pokud by byl přijat, celá právní norma pozbyde smysl.

Projednávaný zákon má zavést povinnost akciových společností s listinnými akciemi na majitele změnit jejich podobu (1). Pozměňovací návrh poslance Suchánka chrání akciové společnosti s netransparentní vlastnickou strukturou a popírá smysl celého zákona. Podle jeho návrhu by listinné akcie na majitele vydané před 1. 1. 2014 zůstaly v platnosti.

„V případě přijetí zákona v podobě pozměňovacího návrhu pana poslance Suchánka by došlo ke konzervaci dosavadního stavu, který neumožňuje odhalit konečné vlastníky některých akciových společností a tyto společnosti tak mohou být i nadále nástrojem korupčního jednání,“ říká Martin Fadrný, právník Ekologického právního servisu.

Listinné akcie na majitele hojně využívají akciové společnosti, které mají důvod utajit svou vlastnickou strukturu. U takové akcie totiž není možné dohledat, kdo je jejím konečným vlastníkem.

(1) Návrh zákona počítá s tím, že si akciové společnosti budou moct vybrat ze tří možností:
1. zaknihování akcií u Centrálního depozitáře,
2. imobilizace (fyzické uschování) akcií u libovolné komerční banky a
3. změna podoby akcií na akcie zaknihované, tzn. evidované.