Tisková zpráva

Ve čtvrtek 15. června pořádáme konferenci „Registr smluv. Vše, co potřebujete vědět před plnou účinností zákona“

Od 1. července 2017 bude považována za neplatnou každá smlouva, která má být publikována v Registru smluv, ale není. Obce, úřady a další povinné subjekty zákona o registru smluv mají nejvyšší čas, aby se na plnou účinnost zákona připravily.

Proto advokátní kancelář Frank Bold Advokáti pořádá konferenci o registru smluv - proběhne ve čtvrtek 15. června v dejvické Masarykově koleji. Partnery akce jsou C. H. Beck, Dynatech a Kraj Vysočina. Web akce je http://www.registrsmluv-konference.cz/.

Témata a přednášející:

Právní rámec – Martin Fadrný (právník Frank Bold), Petr Bouda (právník Frank Bold)

 • Aktuální legislativní stav po novele
 • Jak čelit nejčastějším právním rizikům spojeným se sankcí neplatnosti
 • Tipy pro složitější právní situace (objednávky, rámcové smlouvy, určení hodnoty smlouvy, ochrana osobních údajů a obchodního tajemství druhé strany)
 • Praktické čeklisty, doložky do smluv 

Dobrá praxe obcí a krajů – Zdeněk Kadlec (ředitel KÚ Kraje Vysočina), Michal Šmarda (starosta Nového Města na Moravě)

 • Sdílení zkušeností, metodika
 • Zveřejňování smluv v rámci existujících procesů kontraktace a oběhu dokumentů
 • Metodické vedení pracovníků, kteří zveřejňují smlouvy

Data a média – Michal Bláha (zakladatel Hlídače smluv), Jiří Skuhrovec (analytik, Econlab)

 • Co o povinném subjektu prozrazují jeho data v registru smluv
 • Jak s registrem pracují novináři a datoví analytici
 • Registr smluv jako komunikační riziko i příležitost

Audit a kontrola – Miloslav Kvapil (auditor, ředitel Dynatech)

 • Rizika z pohledu interního auditora
 • Jak interní auditor pracuje s registrem smluv
 • Jaké nástroje lze využít pro zajištění souladného uveřejňování dokumentů do ISRS
 • Dosavadní zkušenosti z praxe a jak se lépe připravit na to, co nás od 1. 7. 2017 čeká

Zákon o registru smluv aktuálně

Zákon o registru smluv vstoupil v platnost 1. července 2016, jeho sankce neplatnosti však bude účinná teprve od 1. července 2017. V průběhu roku Parlament opakovaně hlasoval o novelizaci zákona spočívající ve zúžení povinných subjektů. Verze přijatá Poslaneckou sněmovnou v únoru však neprošla Senátem, který odmítl navrženou plošnou výjimku a naopak odhlasoval rozšíření povinných subjektů mimo jiné i na Parlament a prezidentskou kancelář. Dne 5. června vláda schválila kompromisní novelu zákona o registru smluv, která bude Parlamentem projednávána ve zrychleném režimu.

O Frank Bold Advokátech

Jsme advokátní kancelář, která je členem mezinárodního konsorcia Frank Bold. V našich šesti pobočkách ve třech státech EU pracuje tým více než padesáti lidí. V České republice využívá dvě stě stálých klientů naše právní služby ve většině oblastí práva. Vedle běžných advokátních služeb se specializujeme na podporu podnikání v inovacích, vědě a výzkumu. Máme mnohaletou znalost sektoru obnovitelných zdrojů. Poskytujeme právní ochranu firmám i občanům před neoprávněnými zásahy státu.

Kontaktní osoba: Bára Buchtová, PR, +420 604 834 922.