Tisková zpráva

Výzva poslancům: zachovejte limity hluku

V pondělí 20.12.2010 rozeslal Ekologický právní servis ve spolupráci se Zeleným kruhem výzvu všem poslancům, aby vystoupili proti návrhu Ministerstva zdravotnictví na zvýšení limitů hluku a učinili všechny možné kroky k ochraně zdraví občanů České republiky.V úterý 21.12.2010 pak výzva směřovala také všem členům Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny.

Jedná se o reakci na kontroverzní krok Ministerstva zdravotnictví, které v prosinci předložilo návrh na novelizaci vládního nařízení stanovícího maximální přípustnou míru hluku ve vnitřních a venkovních prostorech staveb.

Ministerstvo zdravotnictví nyní navrhuje, aby se hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru zvýšily z 60dB na 65dB ve dne a z 50 dB až na 60 dB v noci.

Dále navrhuje rozšířit okruh staveb spadajících do tzv. „staré zátěže“ (tedy staveb, u kterých se bez dalšího „toleruje“ jejich vyšší hlučnost a jsou povoleny limity 70 dB ve dne a 60 dB v noci).

Přitom již stávající limity hluku jsou na hranici ohrožení lidského zdraví a navíc na mnoha místech překračovány. 

Ekologický právní servis a Zelený kruh také ve spolupráci s organizačním zázemím Výboru pro zdravotnictví připravují krátké vystoupení svých zástupců a odborníka na problematiku hluku a jeho vlivu na zdraví na jednom z nejbližších zasedání výboru.

K tomu Markéta Višinková, vedoucí poradny Ekologického právního servisu, dodává: „Doufám, že naše vystoupení přispěje k zabránění přijetí novely, která je zcela v rozporu s posláním Ministerstva zdravotnictví, a to ochranou zdraví lidí.“

Poznámka

Viz také tisková zpráva EPS z 20.12.2010: Není možné zajistit dodržení hlukových limitů? Zvýšíme je, říká Ministerstvo zdravotnictví.