Tisková zpráva

Zákon o úřednících: místo odpolitizování 6500 asistentů

Ministerstvo vnitra chvatně během jednoho měsíce připravilo nový návrh zákona o úřednících. Podle neziskových organizací ani nový návrh nezajistí profesionalizaci a depolitizaci státní správy, pouze posiluje vliv politiků zřízením pozic pro nejméně 6 500 politických asistentů. Kritizují také, že ministerstvo u klíčového zákona v boji proti korupci postupuje zbrkle a bez jasné koncepce. Do podoby zákona už prakticky není možné zasáhnout, ministerstvo stanovilo absurdní lhůtu 5 dní na zaslání připomínek.

Nová verze zákona o úřednících, kterou kvapně připravilo Ministerstvo vnitra (MV), má formálně zabetonovat neblahý vliv českých politiků na státní správu. Každý člen vlády, hejtman, primátor, starosta, náměstek člena vlády, náměstek hejtmana, náměstek primátora, místostarosta nebo uvolněný člen územního samosprávného celku má dle nového zákona právo na politického asistenta placeného jako zaměstnance veřejné správy.

Není jasné, kolik takovýchto asistentů bude moci politik ze zákona zaměstnat, ani jaké pravomoci budou političtí asistenti mít. Pokud možnost zaměstnat jednoho asistenta využijí všichni  kromě místostarostů nebo uvolněných zastupitelů, vytvoří se minimálně 6 500 politických míst. Pravděpodobně tedy bude počet ještě mnohem vyšší. Neziskové organizace protestují, ministerstvo se jejich kritikou odmítá zabývat.

„Postup ministerstva vnitra je šokující. Návrh zákona je nejen koncepčně špatný, ale nerespektuje ani základní principy EU pro veřejnou správu. Místo aby ministerstvo zásadní připomínky vypořádalo, obešlo je vypracováním nové verze zákona, stejně špatné, jako byla předchozí. Ministerstvo se vyjádřilo, že připomínky nad rámec jejich zadání (rozuměj věcného záměru zákona) nebude řešit,“ říká Lenka Petráková z Oživení. „Ačkoli dobrý zákon o úřednících nutně potřebujeme, je lepší začít s přípravou zákona znovu od  začátku s jasnou koncepcí než přijmout takto špatný návrh,“ dodává Petráková.

MV předložilo první návrh nového zákona o úřednících v srpnu 2012. Během zářijového připomínkového řízení dostalo jak ze strany neziskového sektoru, tak i ostatních ministerstev řadu zásadních připomínek. Tyto připomínky jasně ukázaly, že již samotný věcný záměr zákona je špatný a neumožňuje naplnit účel zákona, stanovený samotnou vládou, totiž zajištění profesionalizace a odpolitizování. I nová verze zákona podle neziskových organizací vychází ze špatné koncepce, která nezajistí a nemůže zajistit nezávislost úředníků. MV smetlo všechnu kritiku koncepce zákona ze stolu, když na pokyn premiéra Nečase odmítlo věcný záměr zákona přehodnotit.  

„Místo koncepční přípravy tohoto klíčového zákona jsme svědky chaotického měnění klíčových parametrů zákona.  Jeden týden budeme mít „úředníky“, „zaměstnance veřejné správy“ a „klíčové spolupracovníky“ a druhý týden máme „úředníky vnější a vnitřní správy“ a „osobní asistenty“. Jeden týden budeme mít „státního tajemníka“, další týden tajemník mizí. Naopak se úředníky stanou obecní policisté. Takovýto postup nejen nemůže přispět k vytvoření profesionálnější veřejné správy, ale stále více ukazuje, že navrhovaný zákon o úřednících je jen Potěmkinovou vesnicí,“ říká Radim Bureš z Transparency International.

Novou verzi zákona o úřednících rozeslalo ministerstvo vnitra vybraným osobám v pondělí 5. listopadu (nezveřejnilo ho však ve veřejné knihovně připravované legislativy „eklep“, zamezilo tak informování médií a veřejnosti). Lhůta na podání připomínek je pouze do pátku 9. listopadu. Vypořádání připomínek bude již 13. listopadu. Vládě má být zákon předložen do konce listopadu. U takto zásadního zákona, který je klíčem v boji proti korupci v České republice, je spěch bez odborné diskuse a zapojení veřejnosti alarmující. Obsah i způsob přípravy zákona o úřednících nenasvědčují tomu, že by vláda Petra Nečase myslela boj s korupcí vážně.

OŽIVENÍ, GOOD GOVERNANCE, TRANSPARENCY INTERNATIONAL, EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS, FOND OTAKARA MOTEJLA, NADAČNÍ FOND PROTI KORUPCI, INVENTURA DEMOKRACIE

Kontakt:
Lenka Petráková, Oživení, mobil: 724 011 102
Radim Bureš , Transparency International, mobil: 733 666 008
Lukáš Wagenknecht, Centre for Excellence in Good Governance, mobil: 608 303 542