Tisková zpráva

Zavřeno pro Šlapanice potvrdilo radniční cenzuru

Šlapanická radnice byla nominována do soutěže Otevřeno x Zavřeno v kategorii Zavřeno – Svoboda projevu. Důvodem k nominaci je opakované zneužívání radničního periodika k výhradní prezentaci názorů vládnoucí koalice, potažmo starosty a místostarosty města, a odmítání zveřejňovat opoziční názory.

V loňském roce rada města Šlapanice přijala jako protireakci na několik kritických článků místních občanů rozhodnutí, že se ve Zpravodaji města Šlapanic nebudou zveřejňovat články s politickým obsahem. Nadále jsou však v radničním periodiku pravidelně publikovány rozsáhlé články líčící úspěchy současné koalice. Ty zabírají až 80% místa.

„Poslední kapkou a také dostatečným důvodem pro nominaci města do soutěže byla situace, kdy Redakční rada zamítla publikovat článek zástupce opozice k diskutovanému tématu strategii obce, ale na druhé straně publikovala článek zástupce koalice na naprosto totožné téma, ale s odlišným názorem.“ Uvádí člen sdružení Čisté Šlapanice, které městskou radnici do soutěže přihlásilo, Pavel Zmeškal.

„Není také divu, když redakční radu tvoří pouze koaliční zástupci v čele se starostou a starosta se rovněž svou motivací netají. Na přímý dotaz občana na veřejném jednání Zastupitelstva města, zda jsou články kritizující jeho osobu „článkem s politickým podtextem“ – starosta odpověděl jednoznačně „ANO“, vysvětluje Zmeškal.

Celá situace je o to horší, že „cenzorské praktiky“ jsou rozšiřovány i do zápisů ze zasedání Zastupitelstva města. Ověřovatelé zápisů jsou jmenováni vždy jen z řad členů koalice. V zápise se pak objevují pouze dílčí projednávané informace a jsou vynechávány zprávy o diskusích k „nepříjemným“ tématům.

„Kvalitně vydávaná periodika by měla zajišťovat informační potřeby občanů, a tudíž musejí poskytovat vyvážené a objektivní informace. Nesmějí sloužit pouze k prezentaci názorů a zájmů pouze některých ideových či politických skupin. Objektivity nebylo nikdy dosaženo odstraňováním diskuse. Politická debata v demokratickém právním státě v zásadě zahrnuje nejen přijatá řešení, ale také alternativní pohledy na věc,“ uvedla právnička Ekologického právního servisu, která dlouhodobě poskytuje Čistým Šlapanicím právní pomoc, Mgr. Hana Sotoniaková.

„Z případu cenzury na šlapanické radnici se stává běžná praxe soustavného a trvalého třídění informací hlavními představiteli města. Výsledkem je, že zprávy, které se dostanou k občanům, odpovídají pouze postoji vedoucí koalice nikoli reálnému obrazu vedení města, což je v době blížících se voleb velice alarmující,“ uzavřel občan Šlapanic Pavel Zmeškal.