Šlapanice: průmysl na nejúrodnější půdě

Stejně velká jako Šlapanice má být plánovaná průmyslová zóna v jejich sousedství. V plánu je zastavět krabicemi průmyslových provozů nejméně 140 hektarů polí s tou nejúrodnější půdou. Šlapaničtí by se museli smířit s výhledem na průmyslovou zónu, kamiony, zvýšeným hlukem a znečištěným ovzduším.

Průmyslové zóny v České republice přitom často neplní původní očekávání a státu v nich už teď leží ladem miliardy korun. 

Pochybné smlouvy

Investor uzavřel smlouvu se spolkem vlastníků půdy, mezi než patří také město Šlapanice. Zástupci vlastníků půdy mají dostat odměny až 120 milionů korun, pokud se zónu podaří realizovat. Odměny pro město, stanovené ve smlouvách, zahrnovaly příspěvek investora městu 5 milionů korun na kanalizaci, na kterou se investor chtěl připojit a 2,5 milionu na územně plánovací dokumentaci potřebnou pro realizaci zóny. Existuje tedy důvodné podezření, že lidé, kteří mají k zóně vydávat povolení a hlídat zákonnost, jsou pod nepřijatelným tlakem.

Šlapaničtí založili spolek Čisté Šlapanice. Podařilo se jim změnit jednací řád zastupitelstva Šlapanic, který až do 22. prosince 2009 protiprávně neumožňoval občanům obce vyjadřovat se k projednávaným záležitostem, uspořádali shromáždění občanů a zapojili 2500 lidí formou petice.

„Problémem ve Šlapanicích není pouze samotný plán zbudovat zde průmyslovou zónu, ale také přístup zástupců města k samotnému projednávání tohoto záměru. Občané již mají možnost se k tomuto záměru zákonně vyjádřit, avšak nadále nejsou dodržovány podmínky, které byly místním radnicí přislíbeny,” dodává Lukáš Prnka, koordinátor spolupráce s občanským sdružením.

Koncept průmyslové zóny původně počítal s realizací 4 etap (zón), z nichž první etapa již proběhla. Cílem naší spolupráce s občany je přehodnocení myšlenky výstavby dalších částí rozsáhlé průmyslové zóny.

Naše pomoc občanům

  • Poskytli jsme právní analýzu záměru a doporučili jsme strategii právního postupu.
  • Zpracovali jsme analýzu řešení situace prostřednictvím referenda.
  • Pomohli jsme místnímu spolku zapojovat se do procesu tvorby Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.
  • Radili jsme ohledně možnosti obce prodávat pozemky a zpracovali strategii postupu.
  • Poskytli jsme různá dílčí vysvětlení právní úpravy (právo na informace, černé stavby, EIA).
  • Navrhli jsme možná řešení cenzorských praktik v radničním periodiku.
  • Pomohli jsem zavést postup nahrávání a zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva města.
  • Zapojili jsme stážistku (studentka práv).

Aktuální stážistkou případu je Kristýna Ryšavá, studentka 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Jak to vidí Kristýna Ryšavá?

„Měla jsem tu čest setkat se s pár členy spolku Čisté Šlapanice osobně a vždycky mě mile překvapilo, jací jsou to sympatičtí a aktivní lidé. Elán a chuť něco ve svém okolí změnit ku prospěchu všech z nich na první pohled vyzařuje. Proto doufám, že je neznechutí (hlavně ty, kteří se dostali do zastupitelstva), nevyzpytatelná zákoutí politického života a udrží si optimismus a energii do dalších let.“ 

Čisté Šlapanice

Zástupci spolku hájí zájmy občanů také na úrovni komunální politiky. Město Šlapanice postupně naučili například správně reagovat na žádosti o informace podle informačního zákona. Organizují besedy na aktuální témata (například příprava územního plánu), pomáhají rozšířit veřejnou diskuzi, či vysazují stromové aleje podél cest, aby přispěli k čistějšímu životnímu prostředí. Díky těmto aktivitám se jim podařilo probojovat až do obecního zastupitelstva a získat 8 mandátů.

O případu ve zpravodaji

Aktuálně Pavel Franc

Frank Bold podporuje odpovědný development

Od začátku naší práce, kdy jsme jako studenti práv hájili občany či spolky před nešetrnými, bezkoncepčními a dlouhodobě neudržitelnými stavebními projekty, utekla spousta času, soudních sporů, výher i proher. Byla to i léta velkého rozvoje nás i celého developerského byznysu.  

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold

Případ řeší

Čisté Šlapanice

Komu se ozvat?

Alexandra Peschlová

Právník

Stážista

Kristýna Ryšavá