Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

4 tipy pro zadávání veřejných zakázek

Aktuálně

aneb jak si u veřejných zakázek pohlídat kvalitu

Hlavním kritériem hodnocení veřejné zakázky nemusí být nejnižší cena. Nová dlažba a lavičky by měly něco vydržet, revitalizované náměstí by mělo sloužit občanům a peníze, které obec vydává za veřejné zakázky, mohou navíc pomoci lokální ekonomice, životnímu prostředí či nezaměstnanosti.

Důraz na kvalitu plnění bude po implementaci Směrnice 2014/24/EU ze dne 26.2.2014, která proběhne nejpozději příští rok, klást i česká legislativa. Připravte se na to již nyní a předejděte plýtvání obecními prostředky na nekvalitně zpracované veřejné zakázky.

Jak do veřejného zadávání dostat kvalitativní kritéria?

O tom jsme debatovali s vedením města a úředníky ve Žďáře nad Sázavou a přinášíme vám čtyři základní doporučení.

 1. Kvalitativní kritéria můžete využít v celé šíři veřejného zadávání.

  Nejen jako kritéria pro hodnocení nabídek, ale také při specifikaci předmětu zakázky v zadávacích podmínkách, závazků ve smlouvě s vítězným uchazečem a dokonce i v kvalifikaci dodavatele.

 2. Zadávací podmínky, které jsou pro vás zásadní, promítněte také do návrhu smlouvy.

  Stanou se smluvní povinností vašeho dodavatele.Tip: nezapomeňte je zajistit sankcí, např. smluvní pokutou.

 3. Nově můžete v rámci hodnotících kritérií hodnotit kvalifikaci dodavatele.

  Pokud má významný dopad na plnění zakázky (viz § 78 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách). Doporučujeme zejména u intelektuálních služeb, PR agentur nebo architektů.

 4. Řádně specifikujte co pro vás kvalita plnění znamená.

  Pokud se rozhodnete pro kritéria kvality plnění v rámci hodnocení nabídek, už v zadávací dokumentaci řádně specifikujte a popište jakým způsobem se bude kvalita hodnotit.

„Seminář Odpovědné zadávání zakázek pomohl odpovědným pracovníkům našeho úřadu lépe poznat principy zadávání veřejných zakázek na základě více kritérií, než je jen nejnižší cena. Uvědomili jsme si, že východiskem pro hodnocení veřejných zakázek nemusí být pouze cena či technická kritéria, ale, že můžeme hodnotit i sociální či ekologický aspekt, který firma v rámci zakázky nabízí. Nyní bychom si rádi zařazení takových kritérií vyzkoušeli na nějaké menší zakázce tak, abychom získali v této oblasti reálnou zkušenost.“ starosta Ždáru nad Sázavou, Zdeněk Navrátil.

Pomůžeme vám proškolit vaše odpovědné pracovníky. Máme připraven balíček školení, který vám a vašim úředníkům ukáže, jaké jsou možnosti při využívání kritérií kvality.

Napište si o manuál zdarma

Jak si ve veřejných zakázkách pohlídat kvalitu získaného plnění či zohlednit další sociální nebo environmentální hlediska důležitá pro obec? V manuálu "Jak si u veřejných zakázek pohlídat kvalitu?" naleznete návody, jak nastavit kvalitativní kritéria v zadávacích podmínkách, kvalifikačních předpokladech i jednotlivých kritériích hodnocení nabídek, a odpovědi na praktické otázky, na které jsme narazili při školeních představitelů obcí a úředníků. Napište nám a my vám jej zdarma pošleme.

Ozvěte se nám

Připravujete zakázku? Pomůžeme vám nastavit kritéria kvality v konkrétní zakázce. Do druhého pracovního dne se vám ozveme s možnostmi spolupráce. Napište na hana.sotoniakova@frankbold.org.