ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Co můžeme v Česku udělat pro energetickou bezpečnost a klima do roku 2030? Zdvojnásobit podíl OZE, říká nová studie

Aktuálně

Nová studie expertů Frank Bold a portálu Fakta o klimatu ukazuje, že zdvojnásobit podíl obnovitelné energie do roku 2030 je v České republice reálné. Nabízí přitom konkrétní postupy, jak toho dosáhnout. Jedná se o větší využívání solární a větrné energie, dále také zvýšení energetické účinnosti a v neposlední řadě využívání udržitelné biomasy.

Změnu přístupu k obnovitelným zdrojům energie do značné míry způsobila invaze Ruska na Ukrajinu, což okomentovala právnička Frank Bold Laura Otýpková:

„Poslední rok byl pro obnovitelné zdroje velkým oživením po letech stagnace. Ekonomické i geopolitické okolnosti jejich rozvoj významně urychlily a přidala se i legislativa, která usnadnila zejména pořízení menších solárních elektráren na střechy domů. Čekají na nás ale další úkoly – vláda si musí stanovit ambiciózní cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů ve svých strategických dokumentech. K jeho naplnění budou potřeba další legislativní změny – otevření energetického trhu novým hráčům a zavedení chytrých řešení v měření i optimalizaci spotřeby a výroby.

Z naší studie zároveň vyplývá, že pro rychlý rozvoj energie z větru a slunce, tedy k dosažení deklarovaných cílů, jsou dnes hlavními překážkami především legislativa a dostupnost přenosové a distribuční infrastruktury.“ 

zdroj: faktaoklimatu.cz