Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Elektrárně Chvaletice neprošlo navýšení emisí do Labe. Krajský úřad musí žádost posoudit důkladněji, rozhodlo MŽP

Aktuálně

Ministerstvo životního prostředí dalo za pravdu našemu odvolání proti změně integrovaného povolení Elektrárny Chvaletice. Krajský úřad Pardubického kraje bude muset znovu rozhodnout, zda povolí navýšení emisí rtuti a dalších znečišťujících látek z elektrárny. Napodruhé ale bude muset zohlednit připomínky České inspekce životního prostředí, přizvat do řízení také spolky a obce a bude se muset řádně zabývat vlivem emisí na lidské zdraví a životní prostředí.

Elektrárna Chvaletice v květnu požádala o změnu integrovaného povolení pro vypouštění odpadních vod do Labe. Kromě prodloužení platnosti o další čtyři roky elektrárna žádala také o navýšení hmotnostních limitů pro rtuť (z 10 kg na 11 kg za rok), rozpuštěných anorganických solí (z 2000 t na 2200 t/rok), ropných látek (z 600 kg na 660 kg/rok), nerozpuštěných látek (z 30 t na 33 t/rok) a navýšení celkového objemu vypouštěné vody. Celou žádost krajský úřad posoudil jako nepodstatnou změnu povolení, a tak ji projednal bez účasti veřejnosti a dotčených obcí. O celé změně jsme se dozvěděli až na konci července, když bylo zveřejněno hotové rozhodnutí, proti kterému jsme se odvolali. 

Zvýšení emisí o 10 % je změna, o které by se obce na Labi měly dozvědět dřív, než když už je o všem rozhodnuto. Úřad se navíc podle nás při rozhodování dopustil několika věcných chyb. 

MŽP nám dalo za pravdu a rozhodnutí krajského úřadu zrušilo. Ten teď bude o žádosti rozhodovat znovu a důkladněji v těchto bodech: 

   • Krajský úřad musí tentokrát zjistit, proč vůbec provozovatel elektrárny o změnu žádá - k čemu je potřebné navýšení emisních limitů? A dalo by se vzniku emisí nějak zabránit? Těmito otázkami se krajský úřad napoprvé vůbec nezabýval.

   • Krajský úřad se musí řídit Závěry o BAT, které budou účinné od srpna 2021 a které stanoví úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami. V původním rozhodnutí totiž úřad stanovil limity, které jsou v rozporu se Závěry o BAT a tím vlastně udělil elektrárně další výjimku. První výjimku dostala elektrárna pro emise rtuti a NOx do ovzduší, řízení je v současnosti před odvolacím orgánem - MŽP.

   • Krajský úřad se musí důsledněji zabývat vlivem změny na lidské zdraví a životní prostředí - to se mu podle MŽP na první pokus nepodařilo.

   • Krajský úřad se musí řádně vypořádat s námitkami České inspekce životního prostředí - ty se týkají příliš vysokých emisních limitů a také požadavků na recyklaci vody. 

   • Protože se jedná o podstatnou změnu integrovaného povolení, krajský úřad musí do řízení přizvat spolky a obce a zabývat se jejich připomínkami.

 ̶E̶l̶e̶k̶t̶r̶á̶r̶n̶a̶ ̶C̶h̶v̶a̶l̶e̶t̶i̶c̶e̶ ̶n̶y̶n̶í̶ ̶n̶e̶m̶á̶ ̶p̶l̶a̶t̶n̶é̶ ̶p̶o̶v̶o̶l̶e̶n̶í̶ ̶p̶r̶o̶ ̶v̶y̶p̶o̶u̶š̶t̶ě̶n̶í̶ ̶o̶d̶p̶a̶d̶n̶í̶c̶h̶ ̶v̶o̶d̶,̶ ̶a̶ ̶t̶a̶k̶ ̶b̶y̶ ̶s̶e̶ ̶m̶ě̶l̶a̶ ̶z̶d̶r̶ž̶e̶t̶ ̶e̶m̶i̶s̶í̶ ̶d̶o̶ ̶L̶a̶b̶e̶ ̶a̶ž̶ ̶d̶o̶ ̶n̶o̶v̶é̶h̶o̶ ̶r̶o̶z̶h̶o̶d̶n̶u̶t̶í̶ ̶k̶r̶a̶j̶s̶k̶é̶h̶o̶ ̶ú̶ř̶a̶d̶u̶.̶ (Opraveno 15. listopadu 2019 na základě informace od České inspekce životního prostředí. Za chybu se omlouváme.)

Autor

Laura Otýpková

Právnička a vedoucí sekce Odpovědné energie