ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Frank Bold uzavřel sérii kulatých stolů o budoucnosti řízení korporací

Aktuálně

Frank Bold ve spolupráci s Univerzitou v Oslu uspořádal kulatý stůl na téma řízení korporací. Zúčastnilo se ho 38 předních norských odborníků z komerční a akademické sféry, kteří si vyměňovali zkušenosti a doporučení ohledně toho, jak zohlednit v řízení korporace hledisko ekonomické, ekologické a společenské udržitelnosti. Kulatý stůl se speciálně zaměřil na otázky dlouhodobého růstu a prevence korupce a systémových rizik.

Událost uzavřela naši dvouletou sérii debat a konferencí, které probíhaly v Londýně, New Yorku, Curychu, Breukelenu (Nizozemsko) a Paříži. Cílem série bylo identifikovat základní principy a související dobrou praxi pro takový model řízení korporací, který podporuje dlouhodobou udržitelnost korporace a její schopnost vytvářet zisk a zároveň umožňuje její růst s ohledem na potřeby společnosti a ekologickou udržitelnost. Současný model, který vnímá korporaci primárně jako prostředek maximilazace zisku akcionářů, významně přispěl k finanční krizi a je označován za příčinu neschopnosti řady velkých firem předvídat rizika a soustředit se na dlouhodobé cíle. Série debat a diskusí byla součástí projektu Purpose of the Corporation, který jsme v roce 2014 iniciovali s cílem vytvořit prakticky uchopitelnou alternativu, která firmám umožní tyto překážky překonat.

Hlavními výstupy série kulatých stolů jsou doporučení, jak:

  1. integrovat dlouhodobé cíle a hodnoty do klíčových řídících dokumentů firmy;
  2. vyjasnit povinnosti a odpovědnosti ředitelů korporace a členů dozorčích rad s ohledem na stanové cíle a dlouhodobou udržitelnost firmy a zabezpečit jejich odpovídající kvalifikaci;
  3. zavést mechanismy v systému řízení, které korporaci umožní pochopit a zohlednit zájmy svých nejdůležitějších stakeholderů;
  4. nastavit vhodný systém bonusů a pobídek pro vrcholné manažery, který reflektuje dlouhodobou strategii;
  5. podopořit roli dlouhodobých akcionářů;
  6. integrovat nefinanční kapitál do účetnictví a reportingu korporace a do jejího strategického rozvoje.

Výsledky celé série byly shrnuty v publikaci Corporate Governance for a Changing World a prezentovány na konferenci v Bruselu. Exekutivní shrnutí kulatého stolu v Oslu je k dispozici ke stažení zde.

Kulatý stůl v Oslu byl finančně podpořen z Fondu bilaterální spolupráce na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014.

Kontakt:

Filip Gregor
Vedoucí sekce Odpovědné firmy
Frank Bold
+420 775 154 083
filip.gregor@frankbold.org