Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Londýn, Düsseldorf a další úspěchy v úsilí o čistší vzduch

Aktuálně

Nejsme v Evropě sami, kdo trpí špinavým vzduchem a snaží se o nápravu. Žaloby na Programy zlepšování kvality ovzduší (PZKO), které jsme pomohli podat v případě Brna, Prahy, ostravské aglomerace a Ústecka, mají své paralely v mnoha městech v Německu, Anglii a dalších zemí.

Situace je všude podobná: v nejsilněji znečištěných lokalitách, zejména v okolí rušných ulic velkoměst, dlouhodobě selhávají snahy o zlepšení kvality vzduchu. Ne že by se nepodařilo vůbec nic, ale i přes uskutečněná zlepšení jsou v těchto místech dál překračovány zákonné limity pro oxidy dusíku, benzo(a)pyren a drobné prachové částice. Měnit by to měly právě strategické dlouhodobé plány vydané přímo vládami, u nás jsou to PZKO, v jiných zemích se jmenují jinak, ale jejich účel je stejný, neboť vycházejí s téže evropské směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší. A podobně jako u nás je u v zahraničí problém s jejich nízkou účinností - zjednodušeně řešeno, většina snadnějších opatření už byla provedena a vlády samy od sebe nenabídnou ta složitější a bolestivější, musí je k tomu někdo dotlačit.

V Düsseldorfu soud nařídil městu, aby aktivně využívalo svého práva realizovat opatření proti znečištění, a výslovně zmínil omezení dopravy v nejexponovanějších místech. V Londýně soud rozhodl, že vládní plán pro snížení koncentrace zejména oxidu dusíku ve městě je slabý a vláda ho musí přepracovat. Soudce uvedl, že vláda vědomě používala příliš optimistické modely znečištění, založené na měření v laboratoři, a ne přímo na ulicích. Vláda se proti rozhodnutí soudu neodvolala a Theresa Mayová se zavázala věc řešit jako prioritu. Podobné případy běží v řadě dalších měst, v mnohých už jsou rozhodnutí soudu pravomocná.

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.