Kristína Šabová

Právnička, aktuálně na rodičovské dovolené

„Práca vo Frank Bold mi umožnuje zmysluplne uplatňovať moje právnické vzdelanie a osobné presvedčenie v prospech spoločnosti a krajiny. Frank Bold považujem za kvalitnú organizáciu, za ktorou stojí silný tím ľudských osobností a som rada, že môžem byť jej súčasťou.“

Kristína se ve Frank Bold věnuje otázkám snižování emisí skleníkových plynů v rámci států EU. Spolu se svým týmem v České republice a Polsku prosazuje vyšší standardy ochrany životního prostředí v případech velkých energetických projektů v těchto zemích.

Usilují taky o zlepšování kvality ovzduší v nejvíce postižených regionech Evropy jako Ostravsko a Slezsko. Poskytuje poradenství nevládním organizacím řešícím obdobné kauzy v zahraničí. V minulosti se věnovala spolupráci s mezinárodní sítí Friends of the Earth při přípravě legislativy, která by členské země EU nasměrovala k čistějším způsobům získávání a spotřeby energie.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. V průběhu studia působila jako dobrovolnice ve vícero neziskových organizacích. Po ukončení studia nastoupila do Frank Bold na práci v sekci Odpovědná energie.

Kristína Šabová

zpět na celý tým