ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Návrh evropských ESG standardů je zveřejněný, pracovali na něm i experti z Frank Bold

Aktuálně

Evropské firmy už mohou nahlédnout do návrhu standardů pro reporting o udržitelnosti, podle kterých budou v příštích letech reportovat. Návrh vypracovala projektová pracovní skupina za účasti dvou zástupců Frank Bold - vedoucího sekce odpovědných firem Filipa Gregora a Joanne Houston z bruselské kanceláře Frank Bold. Oba experti se budou na vývoji standardů pro reporting o udržitelnosti dále podílet v rámci nově vzniklé struktury EFRAG

Projektová pracovní skupina se zástupci Frank Bold dokončila svou práci na přípravě standardů na konci dubna 2022 a publikovala předběžné návrhy standardů, které může do 8. srpna 2022 připomínkovat veřejnost. Ve finalizaci standardů bude nyní pokračovat nově vzniklá struktura EFRAG, opět za účasti expertů z Frank Bold. 

Vedoucí sekce odpovědných firem Filip Gregor byl v březnu jmenovaný do výboru Sustainability Reporting Board, který bude zodpovědný za vývoj kritérií pro reporting o udržitelnosti a poradenství Evropské komisi ohledně návrhu standardů. Gregor je jedním ze dvou členů tohoto výboru z řad nevládních organizací, druhým je Davidem Vermijsem ze společnosti Shift, která je členem Alliance for Corporate Transparency, jež Frank Bold vede. 

Na vývoji ESG standardů se bude podílet také Joanne Houston z bruselské kanceláře Frank Bold, která získala pozici v technické expertní skupině EFRAG. Skupina bude k návrhu standardů poskytovat technickou expertízu, zároveň bude zajišťovat propojení mezi finančním reportingem a reportingem o udržitelnosti.

*Zdroj: EFRAG.org


Očekává se, že  závazné standardy budou finálně přijaty v první polovině příštího roku, firmy budou o udržitelnosti podle těchto standardů reportovat od roku 2024.

To platí pro společnosti na evropském vnitřním trhu. Jelikož ale ESG data vyžadují investoři po celém světě, chystají se standardy pro reporting o udržitelnosti také na globální úrovni. Přečtěte si o rozdílech mezi evropskými a mezinárodními ESG standardy v novém článku.

Evropské versus globální požadavky na ESG data. Jak se liší a co znamenají pro byznys?

Spolu s tvorbou standardů pokračují v Evropské unii vyjednávání o směrnici o reportingu o udržitelnosti (CSRD) mezi Radou EU, Evropským parlamentem a Komisí. Definitivní podoba směrnice bude známá pravděpodobně na konci května 2022. Podle původního návrhu Komise by měla rozšířit reportovací povinnost na všechny velké firmy nad 250 zaměstnanců a malé a střední podniky kótované na burze.