Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Německá studie varuje před vážnými následky expanze Turówa

Aktuálně

Plánované pokračování těžby v povrchovém dolu Turów bude mít mnohem větší dopad na německé území než dosud ukazovala provozní společnost dolu. To je závěr vědecké studie (její shrnutí v češtině zde) prezentované dnes v Žitavě. Německé město se tak připojilo k české obraně proti probíhající těžbě v dole Turów, která je v rozporu s evropskými směrnicemi a s níž je spojena bezprostřední hrozba vzniku škod na životním prostředí v okolních státech. Zde se znovu potvrzuje, že znečištění životního prostředí nezná hranice, proto je nutné zajistit evropské právo a jeho dodržování pro všechny občany EU.

Expertní studie geologa Dr. habil. Ralfa E. Kruppa, kterého oslovili Frank Bold ve spolupráci s Greenpeace Německo přišla se závěrem, že těžební činnost bude představovat rizika pro město Žitava a okolní obce. Kromě očekávané dlouhodobé kontaminace z kyselé důlní vody, jsou podle studie hlavními riziky pokračující významné poklesy hladiny podzemní vody, poklesy horninového podloží v Žitavě o několik centimetrů, což může vést k poškození nemovitostí v tomto historickém městě a v nejhorším případě i průlom řeky Nisy přímo do oblasti dolu.

Primátor Thomas Zenker nechal ověřit závěry studie nezávislými odborníky, kteří její obsah potvrdili a konstatovali, že dopady mohou být ještě horší, než studie předpokládá. Primátor je proto ohledně budoucnosti Žitavy znepokojen: "Z pohledu Žitavy neřešily takové drastické následky licenčního řízení ani německé orgány, ani polský provozovatel. Žádám zástupce Svobodného státu Sasko o znovuposouzení rizik a pokud to bude nezbytné také o podstoupení právních kroků proti projektu po vzoru české strany. Předchozí schvalovací řízení bylo neuspokojivé a bylo sporné, jestli byly splněny požadavky evropského posouzení dopadů na životní prostředí. Stejně jako předtím nemáme právo zbavit přes noc naše sousedy důležitých zdrojů příjmů. Ale ochrana našeho města, regionu a jeho obyvatel musí být plně respektována."

Studie zaměřená na saské pohraničí ukázala další z řady problémů, které těžba přináší, a také potřebu kvalitního a reálného posuzování dopadů na životní prostředí. “Turow je evropský problém - jde o naši vodu, ovzduší a klima a také o nutnost důsledného uplatňování práva EU. Společně s našimi německými partnery očekáváme, že instituce EU budou poslouchat postižené komunity a jednat rychle - Komise by měla vydat odůvodněné stanovisko a umožnit tak ČR ochránit svou vodu a občany. Občané z žitavského regionu přidali svůj hlas k českým občanům a žádají ochranu před nebezpečnou těžbou a dodržování jejich práv,” uvedla na tiskové konferenci právnička Frank Bold Petra Urbanová.

Frank Bold v České republice hájí zájmy Libereckého kraje a jeho obyvatel proti škodlivým vlivům plánovaného rozšíření dolu Turów. "Původně žádal provozovatel dolu, společnost PGE, prodloužení licence pro těžbu do roku 2044. Česká republika se společně s Německem podílela na přeshraniční posuzování vlivů na životní prostředí, přičemž Česká republika vyjádřila svůj nesouhlas. Doložená dokumentace totiž nezohlednila české připomínky a požadavky a proces byl zatížen řadou právních vad," popsala.

Polský provozovatel dolu následně obešel Českou republiku i Německo a zahájil nové řízení, které vydalo povolení pro činnost v dole Turow po dobu dalších šesti let. K dokumentaci týkající se parametrů těžby ani k řízení neměly těžbou nejvíce dotčené sousední státy přístup. Neoficiální dostupné informace naznačují, že těžba bude ještě invazivnější, než se původně plánovalo. Česká republika, Německo, i komunity žijící v blízkosti dolu, byly z procesu úplně vynechány, nebylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. 

Provedení posouzení vlivu již probíhající těžby na životní prostředí je vedle poskytnutí dokumentace jedním z hlavních požadavků ČR, které budou v nadcházejících jednáních s Polskem před Evropskou komisí uplatňovat. Do doby legalizace těžební činnosti by mělo být další rozšiřování a prohlubování dolu zastaveno, jak konstatuje i ministr Brabec.

Celou tiskovou konferenci můžete od času 3:30 zhlédnout zde.