Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Od tisíců k milionu - boom střešních solárních panelů pokračuje v Rakousku

Aktuálně

Program podpory instalace a provozu fotovoltaických panelů na střechách rodinných domů zavedlo Německo poprvé v roce 1991 a na úspěšný projekt navazuje dodnes. Rakousko, které má ve využívání solární energie velký potenciál, nedávno přišlo s vlastním programem podpory s názvem Milion střech. 

První tisícovka v Německu padla v roce 1993

Německo v roce 1991 přišlo s programem 1 000 střech, který se zaměřoval na instalace na rodinných domech s výkonem 1-5 kW. Jednalo se o první “ostrý test” fotovoltaických elektráren pro soukromé osoby na světě a jeho cílem bylo objasnit, jestli je využívání solární energie slučitelné se stávající infrastrukturou (např. zda střídač nebude působit rušení veřejné elektrické sítě).

  • Průměrné pořizovací náklady “rodinné fotovoltaické elektrárny” byly tehdy 30 000 €. Německo dotovalo investiční náklady až do výše 70 %.

V rámci programu se podařilo do roku 1995 instalovat 1932 systémů. Související zákon stanovil povinnost pouštět tuto soukromou energii do veřejné sítě a garantovanou výkupní cenu za kWh.

Obrovský boom ale fotovoltaika v Německu zažila v letech 1999 - 2003 díky programu 100 000 střech. Jeho klíčovou částí byly nízkoúrokové půjčky od státní rozvojové banky Kreditanstalt für Wiederaufbau. Podpořeny byly malé instalace (typicky pro rodinné domy) od 1 kWp do 5 kWp, ale i větší např. pro malé podniky s výkonem nad 5 kWp.Díky tomuto programu se do roku 2030 podařilo instalovat dalších 55 000 solárních elektráren na střechách domů s celkovým výkonem 261 MWh. Masivní rozšíření fotovoltaiky doprovázela úprava legislativy, která solární energii zakotvila jako plnohodnotný zdroj energie. Investice do ní se soukromým osobám dlouhodobě vyplácí, návratnost investice se pohybuje v jednotkách let, což je pro obyvatele velmi atraktivní.

Německo díky stabilnímu právnímu prostředí a rentabilitě solárních elektráren s jejich budováním nepřestává, v roce 2020 přeskočilo hranici 2 milionů instalovaných střešních elektráren. A celkový výkon všech solárních elektráren dokáže za slunných dnů pokrýt až 50 % spotřeby energie.

Podpora veřejnosti k OZE v Německu a Rakousku

  • Podpora veřejnosti vůči obnovitelným zdrojům energie v Německu zůstává vysoká. 
  • 86 % Němců si myslí, že budování obnovitelných zdrojů energie je důležité.
  • 57 % Němců souhlasí, že posilují regionální ekonomiku a vytvářejí pracovní místa a příležitosti pro venkovské regiony.
  • V Rakousku je podpora solárních energie ještě vyšší. Osmaosmdesát procent obyvatel by uvítalo, kdyby měli v blízkosti fotovoltaický zdroj energie. Na dvě třetiny obyvatel zvažuje své zapojení do lokálního energetického společenství.

Rakousko chce energii z Milionu střech

Rakousko nechce zůstat pozadu. Potenciál solární energie hodlá využít prostřednictvím programu Milion střech

Milion střech se nezaměří pouze na instalace fotovoltaických panelů, ale i na podporu uskladnění solární energie. Jedná se o jedno z hlavních opatření Mise 2030, plánu rakouské vlády, jak snížit emise skleníkových plynů o 36 % do roku 2030 (oproti roku 2005). 

Mise 2030 se zaměřuje např. na podporu elektromobility, snížení energetické náročnosti budov nebo právě na podporu fotovoltaických elektráren na rodinných domech i veřejných budovách. Pro výrobu elektřiny to navíc specificky znamená, že do roku 2030 bude všechna pocházet z obnovitelných zdrojů. 

Celkem chce Rakousko postavit skutečně 1 milion solárních střešních elektráren, které by měly dohromady poskytnout 11 TWh výkonu. Za tímto účelem hodlá investovat až 100 milionů eur ročně, část z toho prostřednictvím Národního plánu obnovy (RRF). 

  • Rakousko podporuje střešní instalace na rodinných domech již nyní. Žadatel může získat podporu až 1 250 € na instalaci o výkonu 5 kWh, cena takové střechy se přitom pohybuje mezi 8 - 8 500 €. Návratnost investice činí 8 - 10 let.

Elektřina vyrobená pro vlastní spotřebu je ale v Rakousku osvobozena od daně (do 25 MWh ročně) a spotřebitelé se navíc stávají méně závislými na růstu ceny elektřiny do budoucna. Za posledních 10 let klesla cena malé fotovoltaické elektrárny, kterou mají lidé na střechách, o 68 %.Kritici Misi 2030 považují za obtížně realizovatelnou, zdůrazňují, že neexistuje podrobnější plán, jak “milion střech” (a další vlajkové projekty) skutečně zprovoznit. Kromě investiční, případě provozní, podpory Rakousko zatím nepočítá s jinými regulacemi, např. s reformou ekologické daně nebo kvótami na výstavbu. Výzvu pro masivní instalaci solárních střech představuje i výstavba rozvodných sítí a nízká cena elektřiny, která zároveň znamená pomalou návratnost investice

Obě země plánují v podpoře solární energie pokračovat, v případě Rakouska primárně v oblasti malých střešních elektráren na rodinných domech a v komunitách. Vzhledem k ostatním OZE je totiž fotovoltaika levná, energeticky efektivní s nízkým environmentálním dopadem a rychlá na instalaci. Navíc se těší široké podpoře veřejnosti, která se tím aktivně podílí na dění ve svém regionu a profituje na ceně elektrické energie.

Autor: Anna Michalčáková, expertní skupina Frank Bold


Autor

Anna Michalčáková, expertní skupina Frank Bold