Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Polsko prohrálo žalobu kvůli znečištění ovzduší. Komentář Frank Bold

Aktuálně

Evropský soudní dvůr dnes přiznal Polsku vinu za dlouhodobé překračování zákonných limitů znečištění ovzduší. Žalobu na stát podala Evropská komise v roce 2015 kvůli nedodržování limitů jak pro denní, tak pro roční koncentrace jemných prachových částic, které vážně poškozují lidské zdraví. Tyto limity byly v letech 2007-2015 pravidelně překračovány v řadě oblastí, zejména ve větších městech.

Soud navíc konstatoval, že Polsko má už od roku 2010 povinnost vydat programy vedoucí ke snížení znečištění v dotčených oblastech. Tyto programy sice existují, ale mají svého cíle dosáhnout až v letech 2020-2024, což podle soudu není dostatečně rychlé řešení problému. Polsko sice hájilo tím, že musí zavést komplikovaná a drahá opatření, ale soud jeho argumenty nepřesvědčily.

„Vidím tu jasnou paralelu s nedávnými rozsudky českých soudů ohledně Programů zlepšování kvality ovzduší v Praze, v Ostravě a na Ústecku. Podobně jako v Polsku i u nás sice byly vydané programy obsahující řadu opatření, ale neuspěly v soudním přezkumu. Soud shledal, že navržená opatření postrádají efektivitu a že se nepočítá s jejich průběžným vyhodnocováním, proto tři jmenované programy zrušil," říká Petra Giňová, právnička organizace Frank Bold, jejíž právníci na zmíněných žalobách pracovali.

Polsko a Česká republika nejsou jedinými členskými státy se zhoršenou kvalitou ovzduší. Dalšími jsou třeba Belgie, Bulharsko nebo Německo. „Problém je všude jednak samotné znečištění, jednak skutečnost, že státy samy od sebe zřídkakdy aplikují ta skutečně účinná opatření, dokud je k tomu nedonutí soudy. Účinné může být například omezení automobilové dopravy v určitých částech velkoměst," říká Petra Giňová.

Další informace:

    

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.

Usilujeme o čistější ovzduší v ČR. Podpořte nás:

Jak často chcete přispívat?

Jakou částku chcete přispět?

Kč.
Kč.

Zvolte způsob platby

Přispívám jako

Pomozte nám lépe vás poznat

*
*
*

Kontaktní údaje:
*

 
Chcete zaslat potvrzení o daru?