Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Pomáháme vytvářet národní akční plán pro pro byznys a lidská práva

Aktuálně

10. 12. jsme vystoupili na expertním semináři k tématu byznysu a lidských práv uspořádaném Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí. Seminář proběhl při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv.

Cílem semináře bylo odpovědět na otázku, jakým způsobem by měla Česká republika implementovat Obecné zásady OSN pro byznys a lidská práva schválené v roce 2011. Tyto Zásady nově vymezují odpovědnost korporací a povinnosti států zabezpečit ochranu lidských práv v kontextu globalizované ekonomiky. OSN vyzvalo své členské státy, aby vytvořily tzv. akční plány k implementaci Zásad. Devět evropských států již první verzi těchto plánů vytvořilo.

Účastníci semináře se shodli na důležitosti odlišit řešení problému byznysu a lidských práv od konceptu CSR a doporučili české vládě identifikovat konkrétní opatření ve formě akčního plánu. Prvním krokem by mělo být identifikování oblastí, ve kterých je český byznys vystaven riziku porušování lidských práv.

Semináře se zúčastnili např. náměstek ministra zahraničí Jakub Kulhánek, náměstkyně ministra pro lidská práva Martina Štěpánková, Laure-Anne Courdesse, zástupkyně Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Mark Martin, ředitel Amnesty International Česká republika, Gilles Goedhart a Hans Christian Winkler, zástupci nizozemskehého a německého ministerstva zahraničních věcí a zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy.

Od ledna příštího roku se má začít scházet pracovní skupina pro vytvoření národního akčního plánu pro pro byznys a lidská práva, které se rovněž budeme účastnit.